Welkom bij (de geschiedenis van) De Hazenkamp.
Op deze site proberen we antwoord te geven op vragen, die leven.  Vragen, die gaan over het wanneer en over het hoe van deze grote Nijmeegse vereniging.

    • Hoe en wanneer is de vereniging gestart; wat waren haar oorspronkelijke doelen?
      Hoe heeft de vereniging zich ontwikkeld?
    • Hoe doorstond de vereniging de oorlogsjaren?

Op 2 februari 1928 is De Hazenkamp als gymnastiekvereniging opgericht. Vanaf 1932 kreeg de vereniging de beschikking over een veld en een clubhuis, gelegen aan de Hazenkampseweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling –alleen gymnastiekvereniging- werd al vrij snel verbreed en na 5 jaar werd de naam overeenkomstig deze doelstelling gewijzigd in: vereniging voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling De Hazenkamp.

In het kader van de geestelijke ontwikkeling werden discussieavonden en lezingen, fietstochten en kampen en toneelvoorstellingen georganiseerd en werden publicaties in de clubbladen verzorgd.
Bovendien werd een mixture van sporten aangeboden. De leden namen -naar keuze- deel aan meerdere activiteiten waaronder aan sportactiviteiten, die ’s winters in de zaal en ’s zomers op het veld werden georganiseerd. Er was toen nog geen sprake van specifieke afdelingen.

Nadat het veld en clubhuis moest worden verlaten (rond 1950) zijn de (buiten-)sporten verdeeld over Nijmegen en werd mede daardoor de verenigingsstructuur meer een verzameling van diverse afdelingen. Leden kwamen alleen nog in actie bij die éne tak van sport.

De opstellers van de website hebben er daarom voor gekozen de geschiedenis van oprichting tot de jaren ’50 als geheel weer te geven en het deel vijftigerjaren tot 2000 per afdeling te behandelen.
In de balk zijn de drie afdelingen GYM & TURNEN, HONK- & SOFTBAL en KORFBAL vermeld omdat deze nog bestonden bij de ontmanteling in 2000. De overige afdelingen vind u onder OVERIG.

Vanaf het jaar 2000 wordt de geschiedenis van honk- en softbal, van gym en turnen en van korfbal op deze site bijgehouden.

We hebben bijna alle belangrijke stukken, verslagen, clubbladen, financiële overzichten bewaard en digitaal opgeslagen. De lezer kan al deze bijlages terugvinden onder de kop archief. Het originele papieren archief t/m het jaar 2000 is overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN).

De overdracht van het papieren archief

We hebben geen materialen zoals vaantjes, affiches, bekers , honkbalhandschoenen, turnleertjes, bruggen of voetballen bewaard. We hebben niet gekozen voor enige vorm van een museum. We hopen dat deze site antwoorden geeft, op vragen die leven maar ook om herinneringen op te halen, om oude foto’s te bekijken. We hopen dat de site de bewaarplek zal worden van de belangrijkste momenten en mijlpalen van de vereniging. Heeft u als lezer zaken in te brengen, heeft u fraaie foto’s,  heeft u leuke verslagen, neem contact op met een van ons of mail naar onderstaand e-mailadres.

Redactie: Jan Hendriksen, Simon Kersten en Wim Zegers.

e-mail: info@sportvereniginghazenkampgeschiedenis.nl