Welkom

Welkom bij de geschiedenissite van De Hazenkamp.
Op deze site proberen we antwoord te geven op vragen, die gaan over het wanneer, het wat en het hoe van deze grote Nijmeegse vereniging.

  • Wanneer is de vereniging gestart?
  • Wat waren haar oorspronkelijke doelen? Wie waren de oprichters?
  • Hoe heeft de vereniging zich ontwikkeld?
  • Hoe doorstond de vereniging de oorlogsjaren?

Op 2 februari 1928 is De Hazenkamp als gymnastiekvereniging opgericht. Vanaf 1932 kreeg de vereniging de beschikking over een veld en een clubhuis, gelegen aan de Hazenkampseweg.

De doelstelling -alleen gymnastiekvereniging- werd al vrij snel verbreed en na 5 jaar werd de naam overeenkomstig deze doelstelling gewijzigd in: “vereniging voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling”.

In het kader van de geestelijke ontwikkeling werden discussieavonden en lezingen, fietstochten, kampen en toneelvoorstellingen georganiseerd en werden publicaties in de clubbladen verzorgd.
Bovendien werd een mixture van sporten aangeboden. De leden namen -naar keuze- deel aan meerdere activiteiten waaronder aan sportactiviteiten, die ’s winters in de zaal en ’s zomers op het veld werden georganiseerd. Er was toen nog geen sprake van specifieke afdelingen.

Nadat het veld en clubhuis moest worden verlaten (rond 1950) zijn de (buiten-)sporten verdeeld over de stad Nijmegen. Leden kwamen vaak alleen nog in actie bij die éne tak van sport. Mede daardoor werd de vereniging meer een verzameling van diverse afdelingen.

In het jaar 2000 is de “omni-” vereniging ontbonden en zijn de drie toen nog bestaande sportafdelingen  verder gegaan als zelfstandige sportvereniging,

We hebben de ontwikkelingen van deze drie verenigingen ook op deze website weer gegeven. 

We hebben bijna alle belangrijke stukken, verslagen, clubbladen, financiële overzichten bewaard en digitaal opgeslagen. Die kun je allemaal terugvinden onder de kop archief. Het originele papieren archief t/m het jaar 2000 is overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN).

De overdracht van het papieren archief op 28 februari 2018.

Er zijn geen materialen zoals vaantjes, affiches, bekers, turnbruggen, honkbalhandschoenen, turnleertjes of voetballen bewaard. Er is niet gekozen voor enige vorm van een museum. De site geeft wel antwoorden op vragen, roept herinneringen op en op de site zijn tal van foto’s, video’s en dergelijke op te zoeken. De site is een bewaarplek van de belangrijkste momenten en mijlpalen van de vereniging.

Heeft u als lezer zaken in te brengen, heeft u fraaie foto’s,  heeft u leuke verslagen, neem contact op met een van ons of mail naar onderstaand e-mailadres.

Redactie: Jan Hendriksen, Simon Kersten en Wim Zegers.

e-mail: info@sportvereniginghazenkampgeschiedenis.nl