2018 Overdracht Archief

In februari 2018 droeg De Hazenkamp bij monde van Simon Kersten het totale archief van de vereniging over aan het Regionaal Archief Nijmegen e.o.