Topics uit de clubbladen

Na de viering van het eerste lustrum verschijnt het eerste clubblad. Je moest je er wel op abonneren of als losse exemplaren kopen. Losse nummers kosten 10 cent en leden betalen voor een abonnement 25 ct. per kwartaal.

In het eerste nummer is, mede in verband met het eerste jubileum, veel ruimte voor artikelen van ere-voorzitter G.A. Barger, A. Oosterlee, A. van Westtreenen en A. Huisman. Tevens wordt het programma van de eerste uitvoering gepubliceerd en het clublied. Dit laatste vooral omdat dit op de uitvoering met volle borst moest worden gezongen.

In het archief kunt U alle clubbladen terug vinden.

Omdat aan de vereniging inmiddels de tak “geestelijke ontwikkeling” was toegevoegd was het de taak van de redactie ervoor te zorgen dat, liefst maandelijks, ook “maatschappelijke” stukken werden opgenomen. Een aantal van deze artikelen zijn zeker de moeite waard ze nog eens door te lezen.

Hierbij een overzicht van een aantal interessante publicaties:

Maar ook artikelen uit de jaren ’30 over de sport zijn best leuk om nog eens na te lezen. Vooral met de huidige spelinzichten is het best leuk nog eens te lezen hoe men er toen over dacht en schreef. Lees o.a. nog :

Eerste honkbalverslag tegen AMVJ (Amsterdam)    1934-02

Eerste verslag van de hockeyclub De Hazenkamp   1934-11

Praatje over hockey                                                 1936-10

Uitgebreide uitleg over de sport honkbal                   1938-08

Opening 2e clubhuis Groenenstraat met ping-pong 1936-02