Sporten op zondag

Sporten op zondag

De Hazenkamp is van oorsprong een christelijke vereniging. De zondag is volgens het christelijke geloof een rustdag en een dag voor het volgen van kerkdiensten. Derhalve was het sporten en spelen op zondag lang een heikel punt in de vereniging. 

Dat wordt bevestigd in een aantal artikelen uit de clubbladen waarbij het voor en tegen door clubleden en bestuur wordt afgewogen.

De bestuurlijke note luidt:  “wij zijn er tegen”. In het artikel van januari 1941 nummer 11 valt een definitief besluit met de zinsnede “De zondagmorgen mag onder geen beding in gedrang komen of op welke wijze dan ook schade lijden. De morgen en de daaraan verbonden kerkgang blijven hoofdzaak” Het bestuur realiseerde zich hiermede niet dat daarmee bijvoorbeeld de hockey afdeling de nek werd omgedraaid. In clubblad juni 1950 nummer 4 wordt voor het eerst melding gemaakt om lid te worden van K.N.H.B.  Er moeten minstens 40 leden te boek staan, maar door gebrek aan voldoende spelers is de aansluiting bij de bond niet gelukt. 

Een tweede aanmelding lukte ook niet maar nu was de reden gelegen in het feit, dat de andere hockeyvereniging geen garantie wilde geven. Dat was een vereiste van de hockeybond. In de periode 1951/1953 sterft de hockeyafdeling een langzame dood bij gebrek aan spelers. Velen verhuisden naar andere clubs die wel op zondag wedstrijden mochten spelen. 

Voortschrijdend inzicht zorgde ervoor dat het bestuur vanaf 1950 minder zwart/wit naar wedstrijdsport op zondag ging kijken. Er volgt een compromis door de wedstrijden na 12 uur te laten beginnen. Zodoende ondervindt de afdeling honkbal nauwelijks moeilijkheden meer om zich aan te sluiten bij N.H.B. en op zondag de (uit-)wedstrijden te spelen.   

Bij gymnastiek en turnen ligt het juist omgekeerd. Omdat de turners en turnsters van De Hazenkamp wel op zondag deel mochten nemen aan wedstrijden, was er een groep, die op zondag om geloofsredenen juist niét wilde sporten. In 1955 stapte een aantal over naar de christelijke omni-vereniging Oranje Blauw. Van daaruit werd in maart 1956 CGV Oranje Blauw opgericht, waarbij de leden niet uitkomen op wedstrijden op zondag. Zie ook op deze site onder algemeen-tekst : Nijmeegse zustervereningen