Nijmeegse zusterverenigingen

Nijmegen kent vanaf de jaren 1970 drie gymnastiekverenigingen: GV Sparta, CGV Oranje Blauw en De Hazenkamp, sectie gymnastiek. Voorheen heeft in de wijk Hazenkamp ook de gymvereniging DOS bestaan.

GV Sparta is de oudste vereniging sinds 1898 en deze vereniging legt zich toe op recreatief turnen en beginnend wedstrijdturnen.

Bij de christelijke CGV Oranje Blauw (opgericht in 1956) schommelt het ledenaantal tussen 250 en 600 leden. Zij koppelt breedtesport en wedstrijdsport aan elkaar; SV (later GTV) De Hazenkamp is vanaf 1970 de grootste gymvereniging met een oplopend ledenaantal vanaf 750 leden tot 2100 leden. Zij kent naast een grote groep breedtesport, ook wedstrijdsport en topsport.

Elke club voert elk haar eigen beleid. Er wordt samengewerkt waar nodig. In de jaren ’70 zijn enkele gezamenlijke demonstratie-avonden verzorgd.

Lange tijd is er structureel overlegd, het HOS-overleg geheten. Vanaf de komst van de turnhal in de Ploegstraat en later SportQube huren Sparta en Oranje Blauw de  turnzaal en organiseren de verenigingen gezamenlijk een of meerdere KNGU-wedstrijden.

Onderstaand lees je de achtergronden van het ontstaan van zustervereniging Oranje Blauw. Opgetekend door Frits van Alebeek, Oranje Bauw

In het clubblad De Hazenkamper 1935 – nummer 6 blijkt dat de leden van De Hazenkamp en Oranje Blauw niet altijd even sportief met elkaar omgingen en er wordt een stevig beroep gedaan op sportiviteit. “Onze ontmoetingen moeten, wat betreft sportiviteit, zuiverheid en ridderlijkheid,  24-karaats zijn, dat zijn we aan onze club verplicht, onze Hazenkamp en ons Oranje Blauw.”

In verschillende Hazenkamp-clubbladen staat de fundamentele discussie over het sporten op zondag te lezen.  De behoefte aan een christelijke vereniging is ontstaan, toen in december 1955 de voorzitter van de gymnastiekafdeling van de Hazenkamp, majoor Schouten, de activiteiten wilde uitbreiden. Door de aanstelling van een nieuwe leider zou er ook op zondag lessen gegeven gaan worden. Hierdoor is wrevel ontstaan bij enkele leden en is er gezocht naar de mogelijkheid voor de oprichting van een christelijke gymnastiekvereniging.  De enige vereniging die hiervoor in aanmerking kwam, was de (voetbal-)vereniging Oranje Blauw ook een brede christelijke sportvereniging in Nijmegen.

Op donderdag 1 maart 1956 werd de Christelijke Gymnastiek Vereniging Oranje Blauw opgericht en sinds 22 januari 1965 is de vereniging Koninklijk Goedgekeurd onder nummer 40.  .

Van rechts naar links.

Geheel rechts de heer Martin Slothouber (secretaris); derde van rechts de heer C. Tiescheffer (voorzitter); geheel links Marjo Opmeer. Jongste lid toen, die mee overging en bijna 20 jaar penningmeester was bij Oranje Blauw

Deze 28 jaar jonge vereniging kreeg er vanaf dat moment een afdeling gymnastiek bij.  De grondleggers van de gymnastiekafdeling waren mejuffrouw M.G. Wijnhoff, de heer C.H. Tiescheffer en de heer M.A. Slothouber. De heer Slothouber is jarenlang als bestuurslid verbonden geweest aan Oranje Blauw en heeft heel veel betekend voor Oranje Blauw.

Voor de technische leiding werd de heer Harry de Bruin (met fluitje), op dat moment nog trainer bij de Hazenkamp, aangetrokken. Hij bracht een aantal dames van de Hazenkamp mee. (zie zwart/wit foto). Harry de Bruin is op 5 februari 2010 te Den Helder overleden.

De eerste lessen startten op 27 maart 1956 in de kelder van een gebouw aan de Bijleveldsingel en het eerste succes werd al snel behaald. Op 21 mei 1956, 2e Pinksterdag, behaalde Oranje Blauw tijdens de turnwedstrijden van Gewest Overijssel/Gelderland de eerste prijs bij het onderdeel dames turnen. In 1958 werd door de gymnastiekafdeling met veel succes in de Vereniging in Nijmegen de eerste gymnastiekuitvoering gegeven. Het bestuur kreeg tot hun grote verassing tijdens deze voorstelling het “Oranje Blauw” vaandel uitgereikt. Met bijna vijfhonderd leden (in ruim acht jaar) was de gymnastiekafdeling voldoende gegroeid om op eigen benen te gaan staan. Met goedkeuring van de beide besturen werd er in 1964 afscheid genomen van de voetbalvereniging Oranje Blauw. Men sloot zich aan bij het toenmalige Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (NCGV) en later het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV). Na de fusie van turnbonden zijn wij daarin meegegaan en zijn nu aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ( K.N.G.U.).