Hazenkamp, 10 jaar

In deze jubileum-uitgave (te vinden bij clubbladen, clubblad 1938 nr 1 -maart 1938-) kun je alles lezen over het 10-jarig bestaan van onze vereniging. Je krijgt een goed beeld van de toen nog jonge vereniging. Je leest goed terug dat het in het begin niet alleen over sport ging maar vooral ook over de brede opvoeding van onze jeugd.