De afdeling gymnastiek met haar gymnastieklessen was de belangrijkste kernactiviteit van De Hazenkamp. Maar het activiteiten-aanbod van De Hazenkamp was vele malen groter. In de verslagen en clubbladen lees je veel over wandelmarsen, toneel-avonden, kampen etc.
De Hazenkamp was een brede club. Bovendien werden tal van andere sporten beoefend. In 1965 waren er niet minder dan 7 onderafdelingen. En dat allemaal onder de vlag van De Hazenkamp als één grote familie, gericht op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jeugd.

Gymnastiek met al haar kunsten op toestellen bleek een prima ingrediënt voor de jaarlijkse gymnastiekuitvoeringen.
Het waren druk bezochte uitvoeringen, uitvoeringen van naam en faam in onder andere in de Concertgebouw De Vereeniging.

Ook is er sprake geweest van een beginnende “selectiegroep”. Een groepje turners en turnsters, die speciaal oefenden voor de uitvoeringen.
Van gymnastiek-wedstrijden hebben we niets kunnen terugvinden.

Toch is er –clubbreed- een beweging te onderkennen van deelname in de breedte naar steeds meer specialisatie, ook in gym en turnen. De opkomst van sportspecifieke accommodaties voor afdelingen en voor gymnastiek vooral de specifieke toestellen in gymzalen, die ook nog eens verspreid over de stad lagen en het aansluiten van afdelingen bij sportbonden hebben deze trant versterkt.

Het uiteindelijke resultaat is de naamsverandering van De Hazenkamp in SV De Hazenkamp (Sportvereniging) met daaronder verschillende secties.