Het embleem van De Hazenkamp, de Hazenkamp-driehoek

Hoe komt De Hazenkamp aan haar embleem van een driehoek met een haas er in?

Wat betekent de driehoek?

Het oorspronkelijke doel van de oprichting van De Hazenkamp, op 28 februari 1928,  was om de jeugd breed op te leiden en te ontwikkelen conform de ideeën van de YMCA.  De Hazenkamp-driehoek is een afgeleide  deze driehoek, die de wereldwijde organisatie YMCA gebruikt. YMCA denkt vanuit de driehoek: spirit, mind and body wat  staat voor ontwikkeling van de jeugd, gezond leven en sociale verantwoordelijkheid.

Hierbij gaat zij uit van de normen en waarden die aan het evangelie zijn ontleend. YMCA staat voor transparantie en wil met iedereen in gesprek gaan over wat hem of haar beweegt. Als je maar in beweging komt, als je maar aanpakt. Hiermee wil zij jongeren steun bieden en stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling.

De YMCA (Young Men’s Christian Association) is de grootste oecumenischchristelijke jongerenorganisatie  van de wereld met ongeveer 45 miljoen leden uit meer dan 130 landen. In Amerika is YMCA zeer groot en bekend om de jeugdkampen en sportfaciliteiten voor jeugd en jongeren.

De YMCA uit Amsterdam heeft in de beginjaren verschillende keren contact gehad met De Hazenkamp om haar ideeën  te verspreiden.  De Hazenkamp was in de beginjaren georganiseerd volgens de principes van de YMCA maar langzaam maar zeker is het accent steeds meer verlegd naar ook de sportieve ontwikkeling en uiteindelijk naar het uitsluitend bedrijven van sport.

De basiskleuren van het embleem zijn oranje-groen, het embleem zelf is in meerdere gedaantes verschenen.

De haas heeft te maken met de wijk Hazenkamp waar de club haar eerste accommodaties en clubhuis (Levensmorgen).

embleem, spelden, stickers