Ereleden en verdienste

In de periode 1928 – 2000 hebben diverse leden deze bijzondere status verworven. De benoeming tot het bijzonder lidmaatschap is een besluit van de Algemene Leden Vergadering en is dus terug te vinden in de notulen. Omdat een ledenvergadering nu niet de gezelligste plaats is om iemand in het zonnetje te zetten zijn de bekendmakingen en het uitreiken van de oorkondes vaak gedaan bij bijzondere gelegenheden en daardoor niet altijd in de notulen van de ledenvergadering opgenomen. De hieronder weergegeven lijst is daarom mogelijk niet helemaal compleet. In de loop der tijd is het begrip erelid en lid van verdienste verschillend geïnterpreteerd. Het verschil hebben we in dit overzicht niet tot uiting gebracht.
Op de foto erelid Simon Kersten

1938     Ds. G.A. Barger

1945     A van Westreenen

1947     Andries Huisman

1947     Peter Aartsen

1947     Otte van Donselaar

1947     Jan den Hartog

1952     Alex Jaspers

1953     A. Oosterlee

1965     Jo van Halen

1969     Cor Boeser

1969     Wim Brunet de Roche Brune

1978     Ria Kersten

1978     Simon Kersten

1978     Paul Lecluse

1978     Wim Zegers

1980     Marijke van Raaij

1980     Hennie Verschuren

1986     Jan Eigenhuysen

1986     Miriam Eigenhuysen

1986     Eef Winkenius

1986     Nicole Winkenius

1986     Monique Kaaks

1988     Iete Hendriksen

1988     Jan Hendriksen

1988     Thea Dingelhoff

1988     Trudy van Hal

1988     Henk van Ingen

1988     Coos Sennef

1988     Jan van de Vegte

1989     Jan Schöls

1989     Jo van Neerbos

1990     Marijke van der Tuin

1991     Elvira Becks

1992     Wil van de Logt

1993     Han Casteleijn

1993     Frans van der Heijden

1993     Ton Holleman

1993     Ton van Houdt

1996     Max Walg