Ontstaan Hazenkamp

PERIODE 1927 – 1950

De Hazenkamp is opgericht op 2 februari 1928 met als doel om de Nijmeegse jeugd met gymnastiek lichamelijk te ontwikkelen, in navolging van de Y.M.C.A. in Amerika als ook de AMVJ in Amsterdam. Dominee Barger was initiatiefnemer; Dhr. Dries Huisman gaf als “directeur gymnastiek” de eerste gymlessen.

Dr G.A.Barger is de oprichter van de gymnastiekvereniging De Hazenkamp; Dries Huisman is de eerste directeur en motor van de startende vereniging.

Het verslag van de oprichtingsvergadering vindt u op deze website onder het hoofdstuk Archief, ledenvergaderingen, 1928-02-02.

Programma
Al vroeg in 1929 kreeg de vereniging de beschikking over een zaal. In 1932 kwam daar een veld met clubhuis bij, beide gelegen aan de Hazenkampseweg.
Naast gymnastiek liggen de accenten op volksdansen en groepskamperen, wandelingen in binnen- en buitenland. Korfbal, vierkamp, atletiek zijn de opvolgers. In 1934 volgen de eerste wedstrijdverslagen van honkbal, voetbal en hockey.

Clubblad
In 1933 verschijnt voor het eerst een clubblad. Alle clubbladen zijn bewaard gebleven en terug te vinden op deze site.

Embleem
Het gekozen embleem, de groene driehoek met haas erin, symboliseert de drie pijlers van de AMVJ namelijk de geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke ontwikkeling. De Haas heeft alles van doen met de wijk waar de vereniging is gestart, De Hazenkamp.

Koninklijk
Als na 5 jaar blijkt dat de vereniging levensvatbaar is, worden op 9 juli 1934 de statuten gewijzigd en wordt de naam veranderd van gymnastiekvereeniging in “DE HAZENKAMP VEREENIGING voor LICHAMELIJKE en GEESTELIJKE ONTWIKKELING”. Op 22 november 1935 zijn de statuten Koninklijk goedgekeurd.

Stichting tot steun
Op 24 december 1935 wordt een extra stichting notarieel bekrachtigd, de “Stichting tot steun van Vereeniging voor Lichamelijke en Geestelijke Ontwikkeling De Hazenkamp”.
Deze Stichting had niet alleen tot doel De Hazenkamp financieel te ondersteunen maar de commissarissen (notabelen) hadden zo invloed op een breed programma op basis van de drie hierboven genoemde pijlers. We lezen dan ook in de clubbladen steeds meer “stichtelijke” verhalen. De steunstichting had sturende invloed op de Hazenkamp.

1931-zomerkamp-oud-leusden


Extra huisvesting
Toneeluitvoeringen namen een vooraanstaande plaats in en samen met tafeltennis, schaken en meerdere activiteiten van geestelijke ontwikkeling leidde dat tot de uitbreiding met een extra clubgebouw aan de Groenestraat.

In december 1935 is het ledental 453 en geeft de handgeschreven jaarrekening, voorzien de sierlijke handtekeningen van de kascommissie, een omzet aan van fl 5.302,03 en een halve cent.

Jaarlijks wordt er een gymnastiekuitvoering in de Vereeniging gehouden. De wandelafdeling neemt jaarlijks deel aan de Vierdaagse. Vele takken van zomersporten worden genoemd, zoals kastie, keepers, grensslagbal met slagkant, vuistbal, handbal, atletiek, rounders en tamboerijnbal. Tijdens de clubavonden werd er een biljard competitie gehouden.

Sporten op zondag?
Door de protestants christelijke inslag is er door de jaren heen een levendige discussie over sporten op de zondagen. Het niet toetreden tot de Hockeybond was hier mede het gevolg van.

Mobilisatie
In de tijd van de mobilisatie werd het geven van lessen verminderd omdat kaderleden, in verband met de mobilisatie, opgeroepen werden. Het aantal leden liep terug tot 275 mede door het feit dat de jeugd door de Spertijd niet over straat mocht.  In 1939 werden, i.v.m. de mobilisatie, diverse leden onder de wapenen geroepen en stopten de lessen zelfs voor een tijdje.
Jan Hendriksen