Accommodaties en clubhuizen zijn erg belangrijke aspecten geweest bij de ontwikkelingen van de vele sporten binnen De Hazenkamp.

Honk- en softbal, korfbal en gymnastiek-turnen zijn in het Nijmeegse “kampioen-verhuizers”. In dit hoofdstuk een kijk op de vele veranderingen en verhuizingen.

Hazenkampseweg

Bij de start van de vereniging in 1928 waren het sportterrein en clubhuis gelegen aan de Hazenkampseweg, ter hoogte van de huidige Steenbokstraat. Hier waren ook de sportclubs  NEC en Quick gehuisvest.

Voor een brede vereniging zoals De Hazenkamp was het essentieel dat de gymzaal, het veld en clubhuis op loopafstand van elkaar gelegen waren. Zodra het mooi weer was vonden de

“gymnastieklessen” op het veld plaats en werd automatisch overgeschakeld op buitensporten zoals atletiek, hand- honk- en voetbal. Het gevolg was ook dat veel leden meerdere sporten bedreven.

De gymnastiekleiders Huisman en Verbeek adviseerden je in je keus en ronselden soms zelfs voor de diverse veldsporten. De bijeenkomsten voor maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling vonden plaats in het -op dit terrein gelegen- clubhuis.

Omdat er in dit clubhuis rond 1935 onvoldoende ruimte was voor alle “binnen activiteiten” werd m.i.v. 1936 een deel van een school aan de Groenenstraat gehuurd, hier werd o.a. “ping-pong” gespeeld.

In de jaren ’50 werd duidelijk dat het terrein aan de Hazenkampseweg ingezet werd voor de uitbreiding van de stad Nijmegen. Wat NEC en Quick wel lukten was voor De Hazenkamp niet weggelegd, er kon geen “omni”-accommodatie worden verwezenlijkt. Het clubhuis verdween en de diverse sporten van de club werden hierdoor verspreid over de stad. Hiermee werd eigenlijk het fundament onder de omni club weggezaagd.

Centraal Gebouw aan de Wedren

Een ultieme poging om toch ruimte geven aan de  “geestelijke ontwikkeling” was de inzet van “Centraal Gebouw” aan de Wedren, nu in gebruik bij danscentrum Vermeulen. De Nederlands Hervormde Kerk verliet dit (noodkerk-) gebouw en op initiatief van de kerk, het college van fabrikanten en De Hazenkamp werd dit verbouwd.

Er kwam er een gymnastiekzaal en een “verenigingszaal” met dienstwoning. De gymnastiekzaal was niet optimaal en de veldsporten waren over de stad verspreid waardoor zij beperkt gebruik maakten van de kantinefunctie. Omdat bleek dat ook de kosten te hoog waren werd het gebouw na enkele jaren weer verlaten. Met het verlaten van dit gebouw werd ook de relatie met kerk en het college van fabrikanten verbroken. Formeel werd de maatschappelijke poot van de vereniging opgeheven en werden de leden van de Raad van Commissarissen, waaronder de directeuren van Schuller en Nyma, vervangen door Hazenkampers.

Fagelstaat

De club bleef streven naar een centraal gelegen clubhuis en huurde in de jaren ’60 het voormalig BB-gebouw aan de Fagelstraat. Het naastgelegen sportterrein was echter ongeschikt voor wedstrijd- en competitiesport. Het gebouw bestond uit een “clubhuisdeel” met bar en keukentje en een lager gelegen zaaltje. Omdat hierin kolommen stonden was dit enkel geschikt voor de trampoline afdeling. Mede om reden van kosten werd dit in december 1963 weer verlaten.

Honk- en Softbal

Na enige omzwervingen werd voor deze afdeling een honkbalveld aangelegd op sportpark Grootstal. Het bestuur zag dat als een “definitieve” locatie en het werd door de honkbalafdeling omgedoopt tot John F Kennedy stadion. Het veld voldeed echter niet aan de eisen van de club en de KNBSB.

Daarom werd na enige jaren in het verderop gelegen sportpark Winkelsteeg een “echt” honkbalveld aangelegd, met uiteraard een eigen clubhuis. Na het eerste, tijdelijk -en oergezellige- clubhuis werd begin jaren ’70 een definitief clubhuis in gebruik genomen.

Na uitbreiding met een bloeiende (sub-) afdeling softbal en een forse groei bij honkbal werd deze accommodatie al snel te klein. Softbal moest gespeeld worden op een trainingsveld van de naastgelegen voetbalverening.

Toen het sportpark Grootstal moest worden ontmanteld om plaats te maken voor woningbouw en de Gemeente de voetbalvereniging Hatert op het Hazenkamp terrein wilde onderbrengen werd, door verhuizing naar sportpark Staddijk Noord, onze vraag naar een honk- en een softbalveld ingewilligd.

Na de nodige vertraging werden begin 1996 twee velden en een tijdelijk clubhuis in gebruik genomen en begin 1997 werd het nieuwe clubhuis door de wethouder van sport geopend.

Korfbal

De in 1978 opgerichte afdeling Korfbal, destijds begonnen op het honkbalveld in sportpark Winkelsteeg, verhuisde al snel naar een veld bij de Lindenhoutstichting en verwierf een definitieve locatie op Sportpark Lindenholt nabij De Meeuwse Acker. Met enthousiasme en eigen inbreng werd hier een tijdelijk clubhuis gebouwd. Ten gevolge van de herstructurering van sportaccommodaties moest binnen het complex verhuisd worden richting Drieskensacker waar de vereniging inmiddels beschikt over een definitief clubhuis met kleedkamers.

Gymnastiek en turnen

In 1959 werd Fred Hoekstra aangesteld en werd de vereniging wederom lid van de gymnastiekbond. Hij startte ook opnieuw het wedstrijd-turnen op. In datzelfde jaar werd door Klaas Boot de trampoline in Nijmegen geïntroduceerd en door de club aangeschaft.

Trainen op de brug ongelijk met paardenharen-matten eronder

Na de sloop van de gymnastiekzaal aan de Hazenkampseweg en het verlaten van het Centraal Gebouw maakte de afdeling gymnastiek en turnen gebruik van de zalen Reestraat en Waterstraat. Voor uitbreiding was de aandacht vooral gericht op Hatert, het grote uitbreidingsproject van Nijmegen en hadden we vooral de nieuwe UTS Kamerling Onnessstraat in het vizier. Er werd, te vergeefs, gestreefd naar een fusie met de Stichting Ontwikkeling Sport en Spel in Hatert en voor de stichting van een “Omni” accommodatie brachten we zelfs een bezoek aan de Meerpaal in Dronten.

De UTS verhuurde echter haar gymzalen niet en daarom werd de turnactiviteit ondergebracht in een gymzaal aan de Hatertseweg. Toen dit te duur werd verhuisde het turnen weer naar de Reestraat, een zaal die hier niet zo geschikt voor was.

Ploegstraat

1985, opening turnhal Ploegstraat “self made”.

Met vooral de erg enthousiaste Wim Zegers aan het stuur en met zijn ideeën van een eigen turnaccommodatie als “monofunctionele must” werd in 1985 aan de Ploegstraat een deel van een bedrijfshal gehuurd en op eigen kracht omgebouwd tot turnhal.

Toen 13 jaar later de bedrijfshal  moest worden verlaten om ruimte te maken voor woningbouw werd door de gemeente een tegenovergelegen school met gymzaal omgebouwd en uitgebreid tot een echte turnaccommodatie (1998).

TPT in nieuwe Ploegstraat, 1998

SportQube

In nog geen twintig jaar werd de -nieuwe- turnhal aan de Ploegstraat al weer te klein; het bezit van een eigen accommodatie gaf de vereniging een eigen gezicht. Het aantal leden steeg naar ruim boven de 1500 leden, de belangstelling voor top- en wedstrijdsport was zo groot dat de zaal uit haar voegen barste. Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, De Hazenkamp en Topjudo Nijmegen sloegen de handen ineen en in oktober 2018 werd een prachtige sportaccommodatie aan de Rosa de Limastraat, SportQube, geopend.

SportQube, het gebouw voor Talent Centraal Nijmegen 2018

SportQube, het gebouw voor Talent Centraal Nijmegen 2018

SportQube werd met twee grote, separate turnhallen, een free runningzaal, een ouder-peuterzaal, een multizaal en een springzaal de centrale plek voor niet alleen topsporters en jonge talenten maar ook voor vele recreatieve sporters. Binnen een half jaar stijgt het ledental tot boven de 2000 leden.