De Hazenkamp is opgericht op 2 februari 1928 met als doel om de Nijmeegse jeugd met gymnastiek lichamelijk te ontwikkelen, in navolging van de Y.M.C.A. in Amerika als ook de AMVJ in Amsterdam.

Hieronder vind je gedetailleerde informatie -tot op document-niveau- over de geschiedenis waaronder brieven, verslagen, foto’s, filmpjes, etc.
Er staan stukken tussen uit 1927 over het voornemen de club op te richten. Je vind de eerste statuten en tal van historische momenten, die bepalend zijn geweest voor de richting van de vereniging.

Alle documenten zijn in hoofdstukken verdeeld en vervolgens op datum gerangschikt. Het is een rijke bron van informatie.
Downloaden van de documenten is toegestaan.

De originele documenten kunt u vinden en opvragen bij het Regionaal Archief te Nijmegen.