site_logo

Berichten geschreven doorWim

2022

04

jan

2010-2015

Ook in de periode van 2010 tot 2015  bruist de club van activiteiten. Mede door de professionaliseringsslag in de breedtesport breidt De Hazenkamp haar lesprogramma in de turnhal uit maar ook naar de dorpen rond Nijmegen. Het ledenaantal groeit door naar 1500 leden. De turnhal aan de Ploegstraat barst uit haar voegen maar gelukkig wordt […]

Verder lezen

2021

18

nov

2005 – 2010

2005-2010 Het zijn weliswaar 5 stabiele club-jaren met nationale en internationale prestaties maar er speelt zich ook een harde breuklijn met de afdeling topsport af. De nieuwe bestuursstructuur met Ledenraad werkt en zorgt voor rust in de vereniging. Het bestuur kan zich richten op de hoofdlijnen van beleid. De managers zorgen voor de uitvoering van […]

Verder lezen

26

okt

Gebruik van de site

De opstellers van de website hebben gestreefd naar een gebruikersvriendelijke site. Bovenin zie je een balk met 8 thema’s (hoofdmenu) en elk item kent een aantal sub-menu’s met onderliggende thema’s. De ontwikkeling en de activiteiten van de diverse onderafdelingen zijn ondergebracht onder de hoofdstukken van de drie afdelingen GYM & TURNEN, HONK- & SOFTBAL en […]

Verder lezen

2020

01

dec

Geestelijke ontwikkeling

Vooraf….. Om goed zicht te krijgen op wat er in 90 jaar Hazenkamp gebeurd is, is het doorbladeren van de clubbladen vanaf 1933 eigenlijk noodzakelijk. Dan ervaar je dat er nog meer was dan alleen sport. Naast het ontstaan van sportafdelingen, die zich later aansloten bij landelijke- en regionale bonden, zijn er tal van niet-sport […]

Verder lezen

2000

01

jan

Geschiedenis TurnPromotieTeam

Start Het TurnPromotieTeam is in 1981 van start gegaan.  Elke zondagochtend trok een grote groep Hazenkampturners en -turnsters  -samen met leerlingen van de SSGN-  naar de sporthal aan de Lamastraat om onder leiding van Wim en El Zegers salto’s en barani’s te leren. Henk Kaaks was vanaf dag 1 lid van deze groep, voortaan TPT […]

Verder lezen

1982

02

jan

Ontstaan honkbal en hockey

Met het oog op de hedendaagse kijk op de spelopvatting is het interessant om de zienswijze van de sportleraren van De Hazenkamp anno 1930 door te lezen. Honkbal.In het clubblad 1934-04 staat een verslag te lezen van een honkbalwedstrijd tussen De Hazenkamp en AMVJ Amsterdam waarin een werper een “bowler” wordt genoemd. In het clubblad […]

Verder lezen

1975

06

jan

Voetbal tot 1975

Al voor de oorlog kende De Hazenkamp een afdeling voetbal, doorgaans bestaande uit één team senioren. Het team deed mee aan de zaterdagmiddagcompetitie. De Hazenkamp had een christelijke inslag, vandaar de keuze voor de zaterdagmiddag. Voor zover we na kunnen gaan is de afdeling voetbal rond 1975 ter ziele gegaan. Noot: in de verschillende clubbladen […]

Verder lezen

1960

23

jan

Atletiek

Athletiek schreef men vroeger met een “h” maar toch is er is nooit een afzonderlijke afdeling met eigen bestuur en verantwoording opgericht. Atletiek bleef onder auspiciën van het hoofdbestuur. Dít is waarschijnlijk de reden dat alleen individuele atleten van de Hazenkamp aan wedstrijden deelnamen. Wel zijn op voorbereiding door de club in 1933 eisen samengesteld voor […]

Verder lezen

1950

04

mrt

Hockey 1936 – 1953

De heer Huisman heeft naast de vele veldsporten zoals Voetbal, Honkbal en Handbal  ook het Veldhockey sterk gepromoot. In het clubblad van 1936 no 2 wordt vermeld dat toen de sport hockey al actief werd beoefend. In september van dat jaar verslaan onze hockeydames bij een AMVJ-sportdag de Amsterdammers met 3-1, zie clubblad 1936-09,  pagina […]

Verder lezen

1940

24

dec

Tafeltennis

Tijdens de zaterdagse clubavonden in de jaren ‘40 is waarschijnlijk het idee geboren om een onderlinge “Ping-Pong”-competitie te starten. Uit het archief blijkt dat in 1941 RAPID tegen De Hazenkamp een Ping Pong wedstrijd heeft gespeeld bestaand uit twee heren- en een damesteam. De heren wonnen en dames verloren. Vanaf 1949 hebben drie herenteams aan een […]

Verder lezen

1928

15

nov

Topics uit de clubbladen

Na de viering van het eerste lustrum verschijnt het eerste clubblad. Je moest je er wel op abonneren of als losse exemplaren kopen. Losse nummers kosten 10 cent en leden betalen voor een abonnement 25 ct. per kwartaal. In het eerste nummer is, mede in verband met het eerste jubileum, veel ruimte voor artikelen van […]

Verder lezen

01

nov

Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Hoe is het sportvereniging De Hazenkamp vergaan in de Tweede Wereldoorlog? Werd er wel gesport bij De Hazenkamp?  De Hazenkamp bestond in 1940 ruim 12 jaar en kende circa 350 leden. Naast een breed palet aan sporten zoals gym, honkbal, hockey en voetbal was er ook veel aandacht voor toneel, spreken in openbaar, wandelen, excursies, […]

Verder lezen

01

okt

Sporten op zondag

Sporten op zondag De Hazenkamp is van oorsprong een christelijke vereniging. De zondag is volgens het christelijke geloof een rustdag en een dag voor het volgen van kerkdiensten. Derhalve was het sporten en spelen op zondag lang een heikel punt in de vereniging.  Dat wordt bevestigd in een aantal artikelen uit de clubbladen waarbij het voor […]

Verder lezen

15

sep

Ontwikkeling van breed naar smal

In dit artikel kun je lezen hoe De Hazenkamp als vereniging voor sport en maatschappij doorgroeide naar 3 zelfstandige sportverenigingen. Organisatie vanaf 1928 In de eerste jaren van de vereniging was sprake van één bestuur en werd voor het geven de sportlessen de heer Dries Huisman aangesteld als “directeur” gymnastiek, later bijgestaan en opgevolgd door […]

Verder lezen

15

aug

Ere-leden en leden van verdienste

In de periode 1928 – 2000 hebben diverse leden deze bijzondere status verworven. De benoeming tot het bijzonder lidmaatschap is een besluit van de Algemene Leden Vergadering en is dus terug te vinden in de notulen. Omdat een ledenvergadering nu niet de gezelligste plaats is om iemand in het zonnetje te zetten zijn de bekendmakingen […]

Verder lezen

01

aug

Nijmeegse zusterverenigingen gymnastiek

Nijmegen kent vanaf de jaren 1970 drie gymnastiekverenigingen: GV Sparta, CGV Oranje Blauw en De Hazenkamp, sectie gymnastiek. Voorheen heeft in de wijk Hazenkamp ook de gymvereniging DOS bestaan. GV Sparta is de oudste vereniging sinds 1898 en deze vereniging legt zich toe op recreatief turnen en beginnend wedstrijdturnen. Bij de christelijke CGV Oranje Blauw […]

Verder lezen