Index of .. / archief / 6. SECR POST /
File Size Modified
[dir] Parent Directory    
[pdf] 1927-10-30 offerte vlaggetjes Godschalk.pdf 245.2 KB 2017-Apr-26
[pdf] 1931-02-11 Sporth Grootendorst offerte.pdf 754.8 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1931-02-21 Hoekstra opzegging.pdf 305.3 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1931-08-07 Jamir over kleding.pdf 1,003.6 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1931-08-29 Nijm. Belang optocht.pdf 301.5 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1931-09-05 Houtzager fietsbellen.pdf 259.2 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1931-10-21 Chr Jeugd Centrale.pdf 511.6 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-01-15 Sportkeuring dames.pdf 311.5 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-01-19 Nijm. Chr. Radio comite.pdf 569.8 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-01-22 Nijm. Chr. Radio com. afwijzing.pdf 479.0 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-02-01 Sportkeuringen.pdf 94.1 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-02-19 uitnodiging uitvoering.pdf 65.2 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-02-19 Uitvoering de Vereeniging.pdf 2.4 MB 2017-Apr-26
[pdf] 1932-02-22 Wandelclub Nijmegen.pdf 1,006.6 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-03-08 F. Lijbers.pdf 331.1 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-03-09 Sportkeuring.pdf 565.5 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-04-08 aanbieding NS.pdf 164.5 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-05-26 Ned Jeugdherberg Centrale.pdf 25.6 KB 2013-Sep-20
[pdf] 1932-09-02 aan Academie lich. opv. Adam.pdf 614.0 KB 2017-Apr-26
[pdf] 1932-10-13 Aan W. Verbeek aanstelling.pdf 416.9 KB 2017-Apr-26
[pdf] 1933-01-12 Het Jonge Vrouwen Gilde huur Ingenborg.pdf 1.2 MB 2017-Apr-26
[pdf] 1933-02-28 St. Levensmorgen.pdf 4.0 MB 2013-Sep-18
[pdf] 1933-05-17 NV&AV Be Quick comp korfbal.pdf 427.7 KB 2017-Apr-26
[pdf] 1933-08-25 Gelderse Korfbalbond verzoek deeln comp.pdf 763.5 KB 2017-Apr-26
[pdf] 1933-09-18 Korfbalbond aansluiting.pdf 170.5 KB 2017-May-10
[pdf] 1934-01-15 Bond van Nijmeegse Wandelaars uitnodiging.pdf 158.0 KB 2017-May-10
[pdf] 1934-01-21 Bond van Nijmeegse Wandelaars uitnodiging.pdf 225.4 KB 2017-May-10
[pdf] 1934-01-24 Bond van Nijmeegse Wandelaars uitnodiging.pdf 190.3 KB 2017-May-10
[pdf] 1934-03-01 Venosche ping pong vereeniging verzoek om wedstrijd.pdf 330.4 KB 2017-May-10
[pdf] 1934-04-30 St Levensmorgen begroting.pdf 441.2 KB 2017-Apr-26
[pdf] 1934-09-07 Gelderse Korfbalbond zaterdag competitie.pdf 572.1 KB 2017-May-10
[pdf] 1934-09-11 AAn Politie verzoek toestemming wandeltocht.pdf 446.5 KB 2017-May-10
[pdf] 1934-12-04 NK7AV Be Quick korfbal.pdf 430.1 KB 2017-May-16
[pdf] 1935-02-14 St Levensmorgen gebruikstelling sportterrein.pdf 129.7 KB 2017-May-16
[pdf] 1935-03-05 Prov Gelderseche en Nijm Courant clubblad.pdf 263.8 KB 2017-May-16
[pdf] 1935-03-07 klacht bezoek berucht cafe.pdf 305.8 KB 2017-May-16
[pdf] 1935-04-21 inhuur Ingenborg Leusden.pdf 1.7 MB 2017-May-16
[pdf] 1935-08-22 Gelderse Korfbalbond zaterdagmiddag competitie.pdf 729.2 KB 2017-May-16
[pdf] 1935-11-12 St. Levensmorgen.pdf 1.7 MB 2013-Sep-18
[pdf] 1935-11-25 Dep v Justitie publicatie Staatscourant.pdf 3.4 MB 2017-May-16
[pdf] 1937-01-30 inhuur clubhuis Oud Leusden.pdf 1.7 MB 2013-Sep-19
[pdf] 1937-02-10 zweefvliegen info.pdf 796.1 KB 2013-Sep-19
[pdf] 1937-02-26 contributies aanmaningen.pdf 1.3 MB 2013-Sep-19
[pdf] 1937-08-31 contributies.pdf 5.3 MB 2013-Sep-19
[pdf] 1937-09-16 RKGV Excelsior klacht.pdf 1.3 MB 2013-Sep-19
[pdf] 1937-11-16 klacht groepsgrootte.pdf 631.7 KB 2013-Sep-19
[pdf] 1937-12-01 contributies en opzeggingen.pdf 3.0 MB 2013-Sep-19
[pdf] 1938-04-08 inhuur clubhuis Oud Leusden.pdf 326.7 KB 2013-Sep-19
[pdf] 1938-04-15 Tweka fabrieken Geldrop.pdf 978.7 KB 2013-Sep-19
[pdf] 1939-01-15 Agnes Reiniera school inhuur als clubhuis.pdf 289.8 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1939-03-27 adv juniores uitv1-4-1939 zaal Harmonie.pdf 424.6 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1939-09-09 Mobilisatietijd Verbeek.pdf 1.9 MB 2017-May-16
[pdf] 1939-09-13 Mobilisatietijd Verbeek.pdf 2.8 MB 2017-Jun-25
[pdf] 1940-01-18 Huisman Verbeek bonus.pdf 1.2 MB 2017-May-16
[pdf] 1940-04-19 Wegerif bedankje.pdf 207.2 KB 2017-May-16
[pdf] 1941-01-08 Ned Voetbalbond verzoek aanschaf schoenen.pdf 147.0 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1941-05-22 Verbeek verzoek tijdelijk ontslag.pdf 147.6 KB 2017-May-16
[pdf] 1941-12-19 Kerstwijdingsdienst en toestemming.pdf 797.3 KB 2017-May-16
[pdf] 1942-01-01 ledenlijst.pdf 1.0 MB 2017-Jun-27
[pdf] 1942-01-03 vordering zaal hazenkampseweg inhuur Klokkenberg.pdf 787.3 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1942-06-14 Athletiek wedstrijd Renkum opgave deelnemers.pdf 794.3 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1942-06-29 Athletiek wedstrijd Apeldoorn opgave deelnemers.pdf 776.0 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1942-07-26 Athletiek wedstrijd opgave deelnemers.pdf 143.3 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1942-08-16 Athletiek wedstrijd Apeldoorn opgave deelnemers.pdf 724.7 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1942-08-30 Athletiek wedstrijd Deventer opgave deelnemers.pdf 861.1 KB 2017-Jun-25
[pdf] 1942-09-16 Agnes Reiniera Bewaarschool huurvermindering.pdf 308.9 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1942-10-22 lidmaatschap N.A.U..pdf 1.3 MB 2017-Jun-25
[pdf] 1942-11-10 NVB verzoek aanschaf voetballen.pdf 231.4 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1942-11-11 Aanstelling J. Noordhof.pdf 107.7 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-03-08 Ned Gymn Verbond ledenopgaaf.pdf 2.9 MB 2017-Jun-25
[pdf] 1943-05-27 inhuur Los Hoes Eefde Pinksterweekeind.pdf 355.9 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-06-23 NAU ledenlijst.pdf 628.3 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-07-04 Quick Nijmegen opgaaf athletiekwedstrijd.pdf 2.4 MB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-07-09 Inhuur De Hertekolk EPE voor kamp in augustus.pdf 633.4 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-07-11 Eendracht Arnhem opgaaf deelnemers athletiek.pdf 597.6 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-07-25 Athletiekwedstrijd Quick Nijmegen deelnemers.pdf 290.9 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-07-31 Athletiekwedstrijd Deventer deelnemers.pdf 518.7 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-08-04 Ned Handbal Verbond deelname comp afd Gelderland Oost.pdf 727.3 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-08-04 Ned Voetbalbond juryleden zevenkampdag Quick.pdf 1.6 MB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-08-23 Koninklijk Ned Gymn Verbond diplomas.pdf 578.9 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1943-08-25 Noordhof zondagmorgen problematiek.pdf 1.2 MB 2017-Jun-28
[pdf] 1943-09-05 Athl Ver AV Apeldoorn deelnamers wedstrijd.pdf 1.9 MB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-09-25 Burgemeester NM inbeslagname sportvelden.pdf 487.5 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-10-04 kinderpolitie opgaaf leden.pdf 956.2 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1943-12-16 Agnes Reiniera Bewaarschool huurvermindering.pdf 439.5 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1943-12-31 Prot Chr School Hazenkampseweg vordering school.pdf 521.2 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1945-05-19 KNGV officiele mededeling.pdf 2.8 MB 2017-Jun-27
[pdf] 1946-01-31 Ned Jeugdgemeenschap verzoek steun ivm oorlogsschade.pdf 882.9 KB 2017-Jun-27
[pdf] 1946-02-27 A. Huisman opzegging per 01-09-1946.pdf 1.4 MB 2017-Jun-27
[pdf] 1946-05-17 Politie NM schade door geallieerden.pdf 523.6 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-05-17 Uitg Muuses advertetie directeur.pdf 414.7 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-05-24 Schade afrastering door leden NEC.pdf 747.2 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-05-26 GV Sparta organisatie Bondskeuruitvoering.pdf 689.1 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-06-16 SOS korfbal verzoek inhuur terrein Hazenkampseweg .pdf 260.2 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-07-07 St Levensmorgen huurovereenkomst terrein.pdf 452.4 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-08-01 Kamp Valkenswaard deelnemers en kosten .pdf 2.2 MB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-10-07 Vullings lev band korfbal en elastiek bodyprotector.pdf 485.0 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-10-15 R Visser sollicitatie .pdf 507.2 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-11-08 NVB het veld is weer bespeelbaar.pdf 483.7 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1946-11-29 KNGV mogenlijk uittreding.pdf 458.8 KB 2017-Jun-28
[pdf] 1947-02-10 AMVJ herstel contact.pdf 707.9 KB 2017-Jun-29
[pdf] 1947-02-10 KNGV mogenlijk uittreding herinnering.pdf 729.7 KB 2017-Jun-29
[pdf] 1947-02-10 St Levensmorgen nota herstel velden.pdf 676.3 KB 2017-Jun-29
[pdf] 1947-02-12 Cent Bureau Statistiek ingevulde lijst .pdf 5.8 MB 2017-Jun-29
[pdf] 1947-02-12 Rijksinkoopbureau aanschaf honk softbalmateriaal .pdf 686.6 KB 2017-Jun-29
[pdf] 1947-02-14 KNGV antwoordwaar de honden gen brood van lusten .pdf 1.7 MB 2017-Jun-29
[pdf] 1948-01-06 Gem NM - st Levensmorgen huuropzegging terrein.pdf 2.0 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1949-01-24 Centr Bureau Militaire vorderingen schade gymzaal.pdf 1,014.1 KB 2017-Jul-06
[pdf] 1949-09-21 Gew arbeidsbureau onwettig dienstverband L.Verbeek.pdf 729.2 KB 2017-Jul-06
[pdf] 1949-10-11 st Levensmorgen huur veld 1946 1947.pdf 1,000.7 KB 2017-Jul-06
[pdf] 1949-11-02 Feestavond Hazen Overzee.pdf 1.5 MB 2017-Nov-15
[pdf] 1950-02-25 publicatie Zondagsbode .pdf 1.1 MB 2017-Nov-15
[pdf] 1950-03-02 KNHB aanmelding.PDF 1.0 MB 2010-Mar-06
[pdf] 1950-03-10 KNHB knuppels.PDF 623.2 KB 2010-Mar-06
[pdf] 1950-03-30 NHB toelating.pdf 431.5 KB 2017-Nov-15
[pdf] 1950-05-23 Willem Smit verzoek om bijdrage.pdf 1.8 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1950-06 AMVJ correspondentie over subs en lidmaatschap.pdf 6.7 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1950-07-30 Jan van vegte betr vlaggen ed.pdf 3.1 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1950-09-03 Gew Arbeidsbureau Verleningen Verbeek.pdf 1.4 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1950-09-28 College van fabrikanten rapport Centraal Gebouw.pdf 12.4 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1950-10-27 Rijksarbeidsbureau Verleningen Verbeek.pdf 1,015.4 KB 2017-Jul-06
[pdf] 1951-02 Uitnodiging RKGV Exelsior en rel rond P Aartsen.pdf 4.6 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1951-02-06 Gem NM overzicht gebruik sportveld Hazenkamp.pdf 1.4 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1951-03-20 AMVJ subsidie verzoek ledentalopgaaf.pdf 7.7 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1951-07 Ned Honkbalbond medewerking toernooi en wedstrijden.pdf 2.3 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1951-07-01 Memorandum samenwerking fabrikantencomitée.pdf 912.5 KB 2017-Nov-15
[pdf] 1951-09-22 Centraal Gebouw begroting en activiteiten.pdf 2.5 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1951-10-19 Rijksarbeidsbureau verlenging vergunning Verbeek.pdf 1.1 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1951-11 Volleybal competitie zestal.pdf 1.2 MB 2017-Jul-06
[pdf] 1952-01-18 AMVJ wijziging subsidieregeling.pdf 2.0 MB 2017-Jul-11
[pdf] 1952-11-15 samenstelling bestuur.pdf 752.1 KB 2017-Jul-11
[pdf] 1952-12-15 A. Oosterlee ontslag uit Raad van Commissaris .pdf 363.7 KB 2017-Jul-11
[pdf] 1953-01-20 Start gymnastieklessen Centraal Gebouw.pdf 691.6 KB 2017-Jul-11
[pdf] 1953-02-02 A. Huisman memorandum.pdf 1.3 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-02-02 Jubileum.pdf 1.5 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-02-02 Jubileum Revue.pdf 3.1 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-02-28 Dir ASW bedankje medeinrichting Centraal Gebouw.pdf 582.3 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-03-14 verpl clubavonden van clubhuis naar Centr Gebouw.pdf 575.1 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-03-21 lesrooster Hazenkampseweg en Centraal Gebouw.pdf 659.7 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-04-16 1000ste lid.pdf 771.4 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-04-21 Commissie Vorming Bedrijfsjeugd verslag.pdf 1.9 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-05-06 Commissie Vorming Bedrijfsjeugd verslag.pdf 1.1 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-07-18 Van KNHB levering 4 ballen.pdf 167.0 KB 2017-Nov-21
[pdf] 1953-07-31 samenstelling bestuur.pdf 978.6 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-09 samenstelling commissiebesturen.pdf 2.4 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-10 mededelingenblad.pdf 2.7 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-11 mededelingenblad.pdf 1.5 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1953-11-28 Aankondiging toneeluitvoering grote zaal Vereeniging.pdf 299.4 KB 2017-Nov-15
[pdf] 1954-01-30 nieuwsblad.pdf 6.0 MB 2017-Jul-09
[pdf] 1954-02-04 Corr hoofdbestuur - afd honkbal .pdf 2.2 MB 2017-Jul-09
[pdf] 1954-02-25 medelingenblad.pdf 3.5 MB 2017-Jul-09
[pdf] 1954-03-10 Ned Honkbalbond verzoek medewerkng toernooi mei 1954.pdf 1.1 MB 2017-Jul-09
[pdf] 1954-04-12 nieuwsblad.pdf 4.0 MB 2017-Jul-09
[pdf] 1954-05-22 Toestemming deelname honkbaltoernooi Amsterdam.pdf 1.1 MB 2017-Jul-09
[pdf] 1954-05-26 medelingenblad.pdf 1.8 MB 2017-Jul-11
[pdf] 1954-07-19 Gem NM verzoek medewerking Canadezenkranslegging.pdf 633.8 KB 2017-Jul-11
[pdf] 1954-07-20 mededelingenblad.pdf 2.7 MB 2017-Jul-11
[pdf] 1954-07-20 Wandelen Vierdaagse 1954.pdf 440.8 KB 2017-Jul-11
[pdf] 1954-09-18 mededelingenblad.pdf 2.6 MB 2017-Jul-11
[pdf] 1954-10-19 mededelingenblad.pdf 2.4 MB 2017-Jul-11
[pdf] 1954-11-24 mededelingenblad.pdf 2.8 MB 2017-Jul-11
[pdf] 1954-12-14 Ir. Schuller evalueren subs 1952-1953-1954 f 55.000,-.pdf 588.3 KB 2017-Jul-11
[pdf] 1955-01-21 afdeling honkbal toestemming bezoek Zweibrucken.pdf 1.1 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1955-01-29 Gem NM beschibaarstelling terrein Fagelstraat.pdf 1.9 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1955-02-05 Ir. Schuller bijdrage fl 1600,-.pdf 468.4 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1955-03-27 L. Verbeek ontslag aanvraag.pdf 517.4 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1955-05-16 Schuller RvCommissarissen fin verantwoording 1954.pdf 1.5 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1955-06-11 Uitvoering Openluchttheater.pdf 837.4 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1955-11 Commissarissen aanbieding begroting 1956.pdf 1.8 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1955-12 De Blaar contactblad afdeling wandelen.pdf 2.0 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1956-01-01 lesrooster gymn Hazenkampseweg en Centr Gebouw.pdf 780.3 KB 2017-Jul-12
[pdf] 1956-04-01 Christelijk Turnblad art oprichting Oranje Blauw.pdf 1.3 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1956-04-01 programma onderafdelingen.pdf 1.3 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1956-04-14 afd wandelen mededelingen.pdf 1.1 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1956-08-04 Gem NM B en W terreinproblematiek.pdf 1.9 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1957-03-30Gem NM B en W sportsubsidie.pdf 4.8 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1957-06-17 bestuurssamenstelling en goedk. commissarissen.pdf 1.4 MB 2017-Jul-12
[pdf] 1958-01-13Gem NM trampoline demo begin trampoline tijdperk.pdf 320.2 KB 2017-Jul-13
[pdf] 1958-03-14 KU en stadspark Goffert terreinproblematiek.pdf 1.2 MB 2017-Jul-14
[pdf] 1958-04-10 Beeindiging afd Geestelijke Ontwikkeling.pdf 12.0 MB 2017-Jul-14
[pdf] 1958-10 Nieuwe voorzitter van der Plas.pdf 1.8 MB 2017-Jul-14
[pdf] 1958-10 Terreinproblematiek.pdf 3.6 MB 2017-Jul-14
[pdf] 1959-01-13 Correspondentie Schuller wijz RvC en Centr Geb.pdf 2.7 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-02-07 Rapport overzicht vereniging.pdf 2.8 MB 2017-Jul-16
[pdf] 1959-02-12 Gem NM sportveld Heyendaalseweg.pdf 1.0 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-02-28 afd wandelen feestdag.pdf 3.5 MB 2017-Jul-16
[pdf] 1959-03-03 Schuller aftreden RvC.pdf 2.0 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-03-09 Corr zalen ivm wijz Centr Geb.pdf 5.5 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-04 RvComm Aatsen Pellen de Hartog.pdf 2.6 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-06-05 KNGV aanschaf trampoline.pdf 2.1 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-06-08 KNGV aanmelding.pdf 1.5 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-07-30 F.S. Hoekstra aanstelling hoofdleider.pdf 3.1 MB 2017-Aug-10
[pdf] 1959-09-10 KNGV bondsstaat 1959.pdf 3.9 MB 2017-Aug-10
[pdf] 1959-09-25 Rapport ter bespreking wethouder.pdf 2.9 MB 2017-Jul-21
[pdf] 1959-10-31 Leiderskwestie Kortstanje en Smit.pdf 6.3 MB 2017-Aug-10
[pdf] 1960-03-19 F.S. Hoekstra arbeidsovereenkomst.pdf 2.0 MB 2017-Aug-10
[pdf] 1960-03-21 afdeling tennis opheffing.pdf 1.3 MB 2017-Aug-10
[pdf] 1960-03-25 St Ned Sporttotalisator aanmelding plan eigen sporthal.pdf 706.9 KB 2017-Aug-10
[pdf] 1960-10-20 Clubhuis Fagelstraat.pdf 7.5 MB 2017-Sep-02
[pdf] 1961-02-16 H. Krol betr probleem Korstanje.pdf 3.8 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1961-05-13 Cabaret kleine zaal Vereeniging.pdf 2.1 MB 2017-Nov-15
[pdf] 1961-09-16 Gem NM aanmelding afd rolschaatsen.pdf 994.2 KB 2017-Sep-17
[pdf] 1961-09-16 Opgave Jaarboek GN samenstelling bestuur ed.pdf 1.2 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1961-09-20 W. v. Wees start heren handbal.pdf 1.1 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1961-10-27 Mw van Geel schuldbekentenis voor stencilmachine.pdf 839.0 KB 2017-Sep-17
[pdf] 1962-01 Ontslag FS Hoekstra.pdf 1.5 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1962-06-28 Gem NM onderbrengen Israelische groep Vierdaagse.pdf 505.9 KB 2017-Sep-17
[pdf] 1963 uitvoering persberichten.pdf 1.8 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1963-01-05 Aan Gem NM verzoek verbouwing Clubhuis Fagelstraat.pdf 2.1 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1963-02 Einde wandelafdeling.pdf 1.5 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1963-02-14 aankondiging boerenkoolfuif Fagelstraat.pdf 856.3 KB 2017-Sep-17
[pdf] 1963-06-21 Israelische groep Vierdaagse.pdf 537.2 KB 2017-Sep-17
[pdf] 1963-10-20 Rolschaatsshow en fin problemen.pdf 9.0 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1963-12 einde clubgebouw Fagelstraat.pdf 5.3 MB 2017-Sep-17
[pdf] 1965-03-26 gymnastiekuitvoering schouwburg.pdf 4.7 MB 2017-Sep-10
[pdf] 1965-05-05 gymnastiekdemonstratie Plein 1944.pdf 766.2 KB 2017-Sep-10
[pdf] 1965-10 Rapport.pdf 2.7 MB 2017-Sep-10
[pdf] 1966-04-22 vd Plas beëindiging voorzotterschap.pdf 273.2 KB 2017-Sep-10
[pdf] 1966-12-29 einde wandelafdeling.pdf 1.3 MB 2017-Sep-10
[pdf] 1966-12-29 Gem NM einde rolschaatsen.pdf 776.3 KB 2017-Sep-10
[pdf] 1967-09 St ontw sport en spel Hatert samenwerking.pdf 2.3 MB 2017-Sep-10
[pdf] 1968-03-18 R.vMaatsch. Opb. ivm plan recr.centrrum Dukenburg.pdf 847.8 KB 2017-Sep-10
[pdf] 1968-06-20 Verzoek huur zaal UTS Hatert en afwijzing.pdf 1,014.1 KB 2017-Sep-10
[pdf] 1970-08-29 40 jarig bestaan afdeling voetbal.pdf 2.7 MB 2017-Oct-05
[pdf] 1970-11-18 afd Honkbal integratie afd Softbal en naamswijz.pdf 1.2 MB 2017-Oct-04
[pdf] 1971-10 corr Sportstichting problemen en toekomstvisie.pdf 4.1 MB 2017-Oct-05
[pdf] 1972-06 Sportstichting mogelijkheid stichting techn kader.pdf 1.6 MB 2017-Oct-05
[pdf] 1973-07 correspondentie opheffing RvC.pdf 3.8 MB 2017-Oct-05
[pdf] 1975-04-23 Subsidieaanvraag Gymnastrada 1975.pdf 3.0 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1975-12-08 Fam Barger vrijlating trein Beilen.pdf 3.7 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1975-12-23 Aan sekties jubileumjaar 1978.pdf 976.0 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1976-11-11 Cie clubhuisbouw Winkelsteeg.pdf 937.1 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1976-12 clubhuisplannen Winkelsteeg.pdf 2.0 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-01-24 Gem NM bouw clubhuis Winkelsteeg.pdf 1.2 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-02-03 Clubhuisbouw Winkelsteeg stand van zaken.pdf 1,009.1 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-02-26 Sektie Badminton uittreding.pdf 8.0 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-03 jubilerende leden vanaf 1939.pdf 244.7 KB 2017-Nov-03
[pdf] 1977-05 Sektie Badminton uittreding.pdf 5.7 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-05-04 Prov Gelderland voorw subs bouw clubh winkelsteeg.pdf 629.4 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-05-14 Arb.voorz toezegging subs bouw Winkelsteeg.pdf 2.3 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-05-14 T. Teunissen aanstelling hoofdleider.pdf 861.6 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-05-20 Badminton uittreding.pdf 5.1 MB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-06-10 DACW bouw clubh afwijzijng.pdf 611.0 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-06-26 Aan Gem NM afzegging DACW subsidie.pdf 687.3 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1977-06-30 bouwcie clubh Winkelsteeg provisorium.pdf 690.4 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1978 ontwerpen jubileumstickers.pdf 901.1 KB 2017-Oct-16
[pdf] 1979 01-09 Aan Gem Nm Sportstichting plannen Lindenholt korfbal.pdf 799.3 KB 2017-Nov-07
[pdf] 1979-05-22 KNKV toelating sektie Korfbal.pdf 550.2 KB 2017-Oct-24
[pdf] 1980 Bouw clubhuis Winkelsteeg.pdf 8.5 MB 2017-Nov-03
[pdf] 1980 Bouw clubhuis Winkelsteeg renteloze lening.pdf 2.1 MB 2017-Nov-04
[pdf] 1980 Bouw clubhuis Winkelsteeg st Levensmorgen.pdf 2.8 MB 2017-Nov-03
[pdf] 1980-07 30 jaar Honkbal.pdf 1.4 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1980-07-20 bouw clubh Winkelsteeg aanvr lening st WIDEC.pdf 4.0 MB 2017-Oct-24
[pdf] 1980-12 Clubhuis Winkelsteeg renteloze lening.pdf 1.7 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1981-05 NK kunstturnen 29-30-31 mei.pdf 2.0 MB 2017-Nov-03
[pdf] 1981-06 Clubh Winkelsteeg Lening SNS en garantie Gem Nm.pdf 5.6 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1981-07 Clubhuis Winkelsteeg exploitatievoorwaarden.pdf 1.4 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1981-12-19 Wijkopbouw Lindenholt uitstel sportpark Lindenholt.pdf 443.3 KB 2017-Nov-07
[pdf] 1982-02 Einde sektie Volleybal.pdf 792.6 KB 2017-Oct-24
[pdf] 1982-03-19 KNGV problemen ledencontrole.pdf 451.2 KB 2017-Nov-07
[pdf] 1982-09 STK arbeidsplaats T. Teunissen.pdf 2.9 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1983 Kaderbladen.pdf 9.4 MB 2017-Nov-03
[pdf] 1983-05-07 Jubileum 55 jr uitnodiging en deelnemerslijst.pdf 1.6 MB 2017-Nov-03
[pdf] 1983-09 Sektie korfbal stand van zaken.pdf 5.3 MB 2017-Nov-03
[pdf] 1983-09-18 Min v welzijn evaluatie STK functionaris.pdf 2.9 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1984-01-09 B&W verzoek topsportsubsidie.pdf 1.4 MB 2017-Nov-16
[pdf] 1984-02-19 Praatstuk beleid sektie gymn en turnen.pdf 2.3 MB 2017-Nov-16
[pdf] 1984-02-21 Sportprijs Nijmegen De Hazenkamp turnen.pdf 4.1 MB 2017-Nov-16
[pdf] 1984-03-26 Sportstichting betr Nisc'71 op terrein De Hazenkamp.pdf 1.6 MB 2017-Nov-16
[pdf] 1984-10-29 Opzet bestuurskaderscursus.pdf 2.8 MB 2017-Nov-16
[pdf] 1984-11 Makelaarskantoren opzoek naar turnhal.pdf 873.7 KB 2017-Nov-16
[pdf] 1984-11-20 van Honkbal problemen onderhuur Nisc '71.pdf 464.1 KB 2017-Nov-16
[pdf] 1984-11-22 STK functionaris overleg en praatstuk.pdf 3.2 MB 2017-Nov-16
[pdf] 1985-03-01 beleidsstuk doorstroming leden.pdf 4.3 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1985-05-04 Aan B&W wens turnhal, verbouwing Marie Curiestraat.pdf 2.5 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1986-03-04 Nijm Sportraad toelating.pdf 2.8 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1986-10-05 Wijziging STK funct van Teunissen naar Notenboom.pdf 3.5 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1987-06-09 Aan Sportstichting probl veldbezetting Winkelsteeg.pdf 1,019.1 KB 2017-Nov-07
[pdf] 1987-08-04 prov turnhal Ploegstrat financiering.pdf 7.8 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1987-09 Cios sektie LO cursus schoing toelatingseisen.pdf 245.0 KB 2017-Nov-07
[pdf] 1988-11-29 st Levensmorgen liquidatie.pdf 1.7 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1989-03 NBB eis statutenwijziging.pdf 2.4 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1989-11-23 Brief van W. Verbeek.pdf 2.5 MB 2017-Nov-14
[pdf] 1990-07-01 Beleidsnotitie 1990 - 1995.pdf 6.7 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1990-07-23 Einde STK verenigingen.pdf 4.6 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1990-08-15 Aan KNBB beleidsnotitie steunpunt Nijmegen.pdf 1.3 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1991-05-06 KNGV steunpunt Nijmegen.pdf 6.7 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1991-06-18 Aan BenW probl veldbezetting Winkelsteeg.pdf 775.0 KB 2017-Nov-07
[pdf] 1991-12-03 Def clubhuis Lindenholt korfbal.pdf 14.8 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1993-04-03 Jeugddag Jan Massinkhal.pdf 4.8 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1993-06-28 Beleidsstuk clubbladen en kosten.pdf 1.2 MB 2017-Nov-07
[pdf] 1994-01-26 krantenart Gem Nm vervanging turnhal.pdf 835.1 KB 2017-Nov-13
[pdf] 1994-03 Gem NM verplaatsing honkbal naar Lindenholt.pdf 1.4 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1994-07 Clubhuisplannen en renteloze lening.pdf 1.2 MB 2017-Nov-14
[pdf] 1994-07-01 Aan Gem NM verplaatsing naar Staddijk.pdf 1.0 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1994-11-20 Adverteerders wijziging periodieken.pdf 1.0 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1994-11-25 Nijm Sportraad Sportprijzen 1994.pdf 487.0 KB 2017-Nov-13
[pdf] 1994-12-03 Aan Gem NM verplaatsing naar Staddijk.pdf 1,007.3 KB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-02-27 Gem NM opdracht bouw dugouts Staddijk.pdf 264.7 KB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-04-01 Problematiek verpl JvdV Memorial naar Winkelsteeg.pdf 5.1 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-06-19 van Lee bouwbedrijf opdracht bouw club Staddijk.pdf 482.2 KB 2017-Nov-15
[pdf] 1995-06-27 Gem NM bouwbudget clubhuis Staddijk.pdf 1.4 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-07-11 VB Belastingadviseurs Nieuwbouw en BTW clubh Staddijk.pdf 5.2 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-07-12 Aan Gem NM financiele onderbouw Staddijk en lening.pdf 3.5 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-09-01 Aan Gem NM geconsolideerd fin verslag 1994-1995.pdf 1.0 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-10-02 Uitnodiging hoogste punt club Staddijk.pdf 498.5 KB 2017-Nov-15
[pdf] 1995-11-28 Uitnodiging HB vergadering bestuursproblematiek.pdf 2.0 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-12-28 Aan Gem NM afbouw clubhuis Korfbal met kleedkamers.pdf 1.1 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1995-12-28 Aan Gem NM Plannen turnhal.pdf 1.3 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1996-02-07 Gem NM aantallen korfbal ivm locatie Lindenholt.pdf 1.3 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1996-03-26 Gem NM overeenkomst geldlening Staddijk.pdf 3.4 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1996-04-29 Gem NM getekende overeenkt lening Staddijk.pdf 1.8 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1996-07 NBB beeinding lidmaatschap.pdf 3.4 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1996-10-09 VB Belastingadviseurs BTW verrekening cxlubh Staddijk.pdf 2.0 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1996-10-24 VB Belastingadv eindafrekening BTW.pdf 1.9 MB 2017-Nov-13
[pdf] 1996-11-05 Voorstel Max Walg lid v verdienste.pdf 538.4 KB 2017-Nov-13
[pdf] 1997-04 overleg beeindiging SV als omniclub.pdf 8.4 MB 2017-Nov-14
[pdf] 1997-04-21 Belastingdienst verrekening BTW clubhuis Staddijk.pdf 225.6 KB 2017-Nov-14
[pdf] 1997-05-01 KNGB ontuchtgevallen.pdf 494.7 KB 2017-Nov-14
[pdf] 1997-05-13 Gem NM huurovereenkomst turnhal.pdf 2.4 MB 2017-Nov-14
[pdf] 1997-05-21 an leden plan turnhal Ploegstraat.pdf 2.5 MB 2017-Nov-14
[pdf] 1997-08-01 Gem NM Inbraken clubhuis Staddijk.pdf 963.0 KB 2017-Nov-14
[pdf] 1998-10-24 Uitnoging opening turnhal.pdf 3.8 MB 2017-Nov-14
[pdf] 2001-02-01 Mededeling oprichting Fed van Sportvereningen .pdf 756.3 KB 2017-Nov-15
[xls] SECR POST.xls 25.5 KB 2017-Jan-18
325 Files - 0 Folders Total size: 604.4 MB  
Powered by AutoIndex PHP Script

Search Search: