site_logo

Ontstaan en geschiedenis van de vereniging

2001

01

jan

Ontstaan van Gymnastiekvereeniging De Hazenkamp

PERIODE 1927 – 1950 De Hazenkamp is opgericht op 2 februari 1928 met als doel om de Nijmeegse jeugd met gymnastiek lichamelijk te ontwikkelen, in navolging van de Y.M.C.A. in Amerika als ook de AMVJ in Amsterdam. Dominee Barger was initiatiefnemer; Dhr. Dries Huisman gaf als “directeur gymnastiek” de eerste gymlessen. Het verslag van de […]

Verder lezen

2000

11

jul

VAN BREED NAAR SMAL

In dit artikel kun je lezen hoe De Hazenkamp als vereniging voor sport en maatschappij groeide naar 3 zelfstandige sportverenigingen. Organisatie vanaf 1928 In de eerste jaren van de vereniging was sprake van één bestuur en werd voor het geven de sportlessen de heer Dries Huisman aangesteld als “directeur” gymnastiek, later bijgestaan en opgevolgd door […]

Verder lezen

30

jan

Accommodaties en clubhuizen

Accommodaties en clubhuizen zijn erg belangrijke aspecten geweest bij de ontwikkelingen van de vele sporten binnen De Hazenkamp. Honk- en softbal, korfbal en gymnastiek-turnen zijn in het Nijmeegse “kampioen-verhuizers”. In dit hoofdstuk een kijk op de vele veranderingen en verhuizingen. Hazenkampseweg Bij de start van de vereniging in 1928 waren het sportterrein en clubhuis gelegen […]

Verder lezen

1999

10

nov

1990

14

aug

Ere-leden en leden van verdienste

In de periode 1928 – 2000 hebben diverse leden deze bijzondere status verworven. De benoeming tot het bijzonder lidmaatschap is een besluit van de Algemene Leden Vergadering en is dus terug te vinden in de notulen. Omdat een ledenvergadering nu niet de gezelligste plaats is om iemand in het zonnetje te zetten zijn de bekendmakingen […]

Verder lezen

1970

01

jan

1950-1970 Van brede club naar sportclub

De afdeling gymnastiek met haar gymnastieklessen was de belangrijkste kernactiviteit van De Hazenkamp. Maar het activiteiten-aanbod van De Hazenkamp was vele malen groter. In de verslagen en clubbladen lees je veel over wandelmarsen, toneel-avonden, kampen etc. De Hazenkamp was een brede club. Bovendien werden tal van andere sporten beoefend. In 1965 waren er niet minder […]

Verder lezen

1938

01

jan

10 jaar

In deze jubileum-uitgave (te vinden bij clubbladen, clubblad 1938 nr 1 -maart 1938-) kun je alles lezen over het 10-jarig bestaan van onze vereniging. Je krijgt een goed beeld van de toen nog jonge vereniging.

Verder lezen

1931

01

jan

Clublied

De Hazenkamp kent al vanaf het prille begin een clublied, dat je hier kunt lezen. Opvallend genoeg wordt dit clublied nooit gebruikt.

Verder lezen

1930

02

feb

Hazenkamp embleem

Het embleem van De Hazenkamp, de Hazenkamp-driehoek Hoe komt De Hazenkamp aan haar embleem van een driehoek met een haas er in?  Wat betekent de driehoek? De basisgedachte bij de oprichting van De Hazenkamp, was om de jeugd breed op te leiden en te ontwikkelen conform de ideeën van de YMCA, dat staat voor Young Men’s […]

Verder lezen