site_logo

Ontstaan en geschiedenis van de vereniging

1928

15

dec

Ontstaan van Gymnastiekvereeniging De Hazenkamp

PERIODE 1927 – 1950 De Hazenkamp is opgericht op 2 februari 1928 met als doel om de Nijmeegse jeugd met gymnastiek lichamelijk te ontwikkelen, in navolging van de Y.M.C.A. in Amerika als ook de AMVJ in Amsterdam. Dominee Barger was initiatiefnemer; Dhr. Dries Huisman gaf als “directeur gymnastiek” de eerste gymlessen. Het verslag van de […]

Verder lezen

01

dec

Hazenkamp, 10 jaar jong

In deze jubileum-uitgave (te vinden bij clubbladen, clubblad 1938 nr 1 -maart 1938-) kun je alles lezen over het 10-jarig bestaan van onze vereniging. Je krijgt een goed beeld van de toen nog jonge vereniging.

Verder lezen

15

nov

Toppics uit de clubbladen

Na de viering van het eerste lustrum verschijnt het eerste clubblad. Je moest je er wel op abonneren of als losse exemplaren kopen. Losse nummers kosten 10 cent en leden betalen voor een abonnement 25 ct. per kwartaal. In het eerste nummer is, mede in verband met het eerste jubileum, veel ruimte voor artikelen van […]

Verder lezen

01

nov

Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Hoe is het sportvereniging De Hazenkamp vergaan in de Tweede Wereldoorlog? Werd er wel gesport bij De Hazenkamp?  De Hazenkamp bestond in 1940 ruim 12 jaar en kende circa 350 leden. Naast een breed palet aan sporten zoals gym, honkbal, hockey en voetbal was er ook veel aandacht voor toneel, spreken in openbaar, wandelen, excursies, […]

Verder lezen

15

okt

Ontstaan honkbal en hockey

Met het oog op de hedendaagse kijk op de spelopvatting is het interessant om de zienswijze van de sportleraren van De Hazenkamp anno 1930 door te lezen. Honkbal.In het clubblad 1934-04 staat een verslag te lezen van een honkbalwedstrijd tussen De Hazenkamp en AMVJ Amsterdam waarin een werper een “bowler” wordt genoemd. In het clubblad […]

Verder lezen

01

okt

Sporten op zondag

Sporten op zondag De Hazenkamp is van oorsprong een christelijke vereniging. De zondag is volgens het christelijke geloof een rustdag en een dag voor het volgen van kerkdiensten. Derhalve was het sporten en spelen op zondag lang een heikel punt in de vereniging.  Dat wordt bevestigd in een aantal artikelen uit de clubbladen waarbij het voor […]

Verder lezen

15

sep

Ontwikkeling van breed naar smal

In dit artikel kun je lezen hoe De Hazenkamp als vereniging voor sport en maatschappij doorgroeide naar 3 zelfstandige sportverenigingen. Organisatie vanaf 1928 In de eerste jaren van de vereniging was sprake van één bestuur en werd voor het geven de sportlessen de heer Dries Huisman aangesteld als “directeur” gymnastiek, later bijgestaan en opgevolgd door […]

Verder lezen

15

aug

Ere-leden en leden van verdienste

In de periode 1928 – 2000 hebben diverse leden deze bijzondere status verworven. De benoeming tot het bijzonder lidmaatschap is een besluit van de Algemene Leden Vergadering en is dus terug te vinden in de notulen. Omdat een ledenvergadering nu niet de gezelligste plaats is om iemand in het zonnetje te zetten zijn de bekendmakingen […]

Verder lezen

01

aug

Nijmeegse zusterverenigingen gymnastiek

Nijmegen kent vanaf de jaren 1970 drie gymnastiekverenigingen: GV Sparta, CGV Oranje Blauw en De Hazenkamp, sectie gymnastiek. Voorheen heeft in de wijk Hazenkamp ook de gymvereniging DOS bestaan. GV Sparta is de oudste vereniging sinds 1898 en deze vereniging legt zich toe op recreatief turnen en beginnend wedstrijdturnen. Bij de christelijke CGV Oranje Blauw […]

Verder lezen

15

jul

Clublied

De Hazenkamp kent al vanaf het prille begin een clublied, dat je hier kunt lezen. Opvallend genoeg wordt dit clublied nooit gebruikt.

Verder lezen