Ontstaan van de vereniging

 • Hoe gebruik je de site

  Hoe gebruik je de site

  Er is bij het opstellen van de website gestreefd naar een gebruikersvriendelijke site. Bovenin zie je een balk met 7 thema’s (hoofdmenu) en elk item kent een aantal sub-menu’s met onderliggende thema’s. De ontwikkeling en de activiteiten van de diverse onderafdelingen zijn ondergebracht onder de hoofdstukken van de drie afdelingen GYM & TURNEN, HONK- &…

  Lees verder

 • Ontstaan Hazenkamp

  Ontstaan Hazenkamp

  PERIODE 1927 – 1950 De Hazenkamp is opgericht op 2 februari 1928 met als doel om de Nijmeegse jeugd met gymnastiek lichamelijk te ontwikkelen, in navolging van de Y.M.C.A. in Amerika als ook de AMVJ in Amsterdam. Dominee Barger was initiatiefnemer; Dhr. Dries Huisman gaf als “directeur gymnastiek” de eerste gymlessen. Het verslag van de…

  Lees verder

 • Topics uit de clubbladen

  Topics uit de clubbladen

  Na de viering van het eerste lustrum verschijnt het eerste clubblad. Je moest je er wel op abonneren of als losse exemplaren kopen. Losse nummers kosten 10 cent en leden betalen voor een abonnement 25 ct. per kwartaal. In het eerste nummer is, mede in verband met het eerste jubileum, veel ruimte voor artikelen van…

  Lees verder

 • Hazenkamp, 10 jaar

  Hazenkamp, 10 jaar

  In deze jubileum-uitgave (te vinden bij clubbladen, clubblad 1938 nr 1 -maart 1938-) kun je alles lezen over het 10-jarig bestaan van onze vereniging. Je krijgt een goed beeld van de toen nog jonge vereniging. Je leest goed terug dat het in het begin niet alleen over sport ging maar vooral ook over de brede…

  Lees verder

 • Van breed naar smal

  Van breed naar smal

  In dit artikel kun je lezen hoe De Hazenkamp als vereniging voor sport en maatschappij doorgroeide naar 3 zelfstandige sportverenigingen. Organisatie vanaf 1928 In de eerste jaren van de vereniging was sprake van één bestuur en werd voor het geven de sportlessen de heer Dries Huisman aangesteld als “directeur” gymnastiek, later bijgestaan en opgevolgd door…

  Lees verder

 • Accommodaties

  Accommodaties

  De Hazenkamp, ooit opgericht als gymnastiekvereniging, had de beschikking over een gymnastiekzaal aan de Hazenkampseweg. Al snel kon ook gebruik gemaakt worden van een sportveld met clubhuis op loopafstand van de zaal ter hoogte van de huidige Steenbokstraat. Hier waren ook de sportclubs  NEC en Quick gehuisvest. In het zomerseizoen vonden de lessen plaats op het…

  Lees verder

 • Tweede Wereldoorlog

  Tweede Wereldoorlog

  Hoe is het sportvereniging De Hazenkamp vergaan in de Tweede Wereldoorlog? Werd er wel gesport bij De Hazenkamp?  De Hazenkamp bestond in 1940 ruim 12 jaar en kende circa 350 leden. Naast een breed palet aan sporten zoals gym, honkbal, hockey en voetbal was er ook veel aandacht voor toneel, spreken in openbaar, wandelen, excursies,…

  Lees verder

 • Sporten op zondag

  Sporten op zondag

  Sporten op zondag De Hazenkamp is van oorsprong een christelijke vereniging. De zondag is volgens het christelijke geloof een rustdag en een dag voor het volgen van kerkdiensten. Derhalve was het sporten en spelen op zondag lang een heikel punt in de vereniging.  Dat wordt bevestigd in een aantal artikelen uit de clubbladen waarbij het voor…

  Lees verder

 • Ereleden en verdienste

  Ereleden en verdienste

  In de periode 1928 – 2000 hebben diverse leden deze bijzondere status verworven. De benoeming tot het bijzonder lidmaatschap is een besluit van de Algemene Leden Vergadering en is dus terug te vinden in de notulen. Omdat een ledenvergadering nu niet de gezelligste plaats is om iemand in het zonnetje te zetten zijn de bekendmakingen…

  Lees verder

 • Hazenkamp embleem

  Hazenkamp embleem

  Het embleem van De Hazenkamp, de Hazenkamp-driehoek Hoe komt De Hazenkamp aan haar embleem van een driehoek met een haas er in?  Wat betekent de driehoek? De basisgedachte bij de oprichting van De Hazenkamp, was om de jeugd breed op te leiden en te ontwikkelen conform de ideeën van de YMCA, dat staat voor Young Men’s…

  Lees verder

 • Nijmeegse zusterverenigingen

  Nijmeegse zusterverenigingen

  Nijmegen kent vanaf de jaren 1970 drie gymnastiekverenigingen: GV Sparta, CGV Oranje Blauw en De Hazenkamp, sectie gymnastiek. Voorheen heeft in de wijk Hazenkamp ook de gymvereniging DOS bestaan. GV Sparta is de oudste vereniging sinds 1898 en deze vereniging legt zich toe op recreatief turnen en beginnend wedstrijdturnen. Bij de christelijke CGV Oranje Blauw…

  Lees verder