In de beginjaren werden de sportlessen in de gymzaal verzorgd; in de zomermaanden trok iedereen naar het veld voor een gevarieerd sportaanbod.