Uit de Turnbladen

In de bladen van de KNGU en De Turnsupporter was de naam van De Hazenkamp frequent terug te vinden. Niet alleen in prestatief opzicht maar ook voor bestuurlijke zaken, voor ontwikkelingen en de breedtesport. In deze map zie je veel foto’s en gepubliceerde artikelen. Het geeft een goede indruk wat er allemaal speelde in de grootste club van Nederland.