Gym Turnen 1975-1980

De vereniging breidde snel uit naar de vele nieuwbouwwijken. De wedstrijdsport begon echt te leven, de beste turnsters trokken naar Papendal. En een grote groep deed mee aan de Gynaestrada in Berlijn. Het aantal leden schommelde rond de 1000 leden.