1928 – 1963

Tot 1963 (35-jarig bestaan) was gymnastiek een van de vele activiteiten binnen de vereniging De Hazenkamp. Gymnastiek kende wel de meeste deelnemers. Er werden in twee verschillende zalen gymles gegeven, in de Waterstraat en Bijleveldsingel.
Er gold voor alle leden van alle sporten dezelfde contributie. Alleen de afdelingen, die waren aangesloten bij een sportbond, moesten extra bondscontributie betalen.
In de jaarverslagen, clubbladen en elders op deze site kun je veel over deze periode terug vinden.

Dick Korstanje met selectiegroep 1958
Turnsters halen Vierdaagse binnen 1964