1963 – 1970

De specifieke geschiedenis van de afdeling gymnastiek pakken we op bij het 35-jarig jubileum dat werd gevierd met een grote uitvoering in de Nijmeegse Schouwburg, onder grote Nijmeegse belangstelling.

1963 Uitvoering 35 jarig jubileum
1963 Uitvoering 35 jarig jubileum dans met bal


De vereniging verzorgt op dat moment 18 sportlessen overwegend in de gymzaal aan de Waterstraat, (4 middagen) en ook nog 1 middag in gymzaal Bijleveld met als lesgevers Dick Korstanje, de heer en mevrouw Kaaks en dhr. Companjen.
Maar, heel verdrietig, bij een turndemonstratie brak dhr.Kaaks zijn been op 5 plaatsen….. Er ontstaat een fors leidersprobleem omdat ook een andere trainster langere tijd ziek is.
De contributie in dat seizoen bedraag fl.2,10 per maand.
Van de leden en hun ouders wordt verwacht dat ze zelf de contributie contant aan de lijsthoudsters betalen of overmaken via de bank.
De zalen zijn niet optimaal en het bestuur is blij dat zij in 1964 ook in de gymzaal aan de Reestraat lessen mogen verzorgen.


Met acties slaagt de vereniging er in om een lange mat te kunnen kopen.
Weliswaar neemt D.Korstanje na 12,5 jaar afscheid als trainer, toch is in 1965 de trainersstaf weer compleet en op 26 maart 1965 is er wederom een grote uitvoering met een fraaie trampoline-show, onder leiding van Otto van Boxtel.
De –hele- Hazenkamp kent 860 leden.
Voorzitter J.v.d. Plas uit zijn ongenoegen over het feit, dat De Hazenkamp een ledenstop zal moeten invoeren als scholen hun –door de gemeente betaalde- gymzalen niet open stellen voor verenigingsgebruik.
De afdeling trampoline verhuist ook naar de gymzaal Reestraat mét wachtlijst. Onze vereniging was de enige, die ooit het lef had genomen zo’n dure trampoline aan te schaffen.

Vereniging met eigen trampoline


In mei 1966 moet dhr J. van de Plas na 8 jaar om gezondheidsredenen met voorzitterschap stoppen, in 1967 treedt de heer Albers aan als voorzitter.
De contributie wordt verhoogd naar f30,= en de 35 lessen worden nog in verzorgd in drie zalen: Bijleveldsingel, Waterstraat en Reestraat.
Er is een sportuitwisseling tussen Arnhem en Nijmegen en een KNGV-wedstrijd in Zutphen.

Uitwisseling Arnhem Nijmegen


Eind 1968 wordt ook voor gymnastiek een eigen bestuur in het leven geroepen met daarin ook al een rol voor Simon Kersten, die al sinds 1953 lid is en die nog decennia lang een grote rol in de vereniging zal spelen.
Tot dit moment organiseerde het Hazenkamp-hoofdbestuur alles rondom gymnastiek.
Een eigen bestuur voor gymnastiek heeft grote gevolgen voor de rol van het hoofdbestuur; er is nu immers minder te doen en met de komst van een eigen bestuur verliest het hoofdbestuur ook vat op de vereniging.

demo brug ongelijk tijdens het 40-jarig jubileum in sportzaal Grootstal


In 1967 wordt Sportzaal Grootstal in gebruik genomen; in 1969 worden weer 3 zalen aan het lespakket toegevoegd: Heidebloemstraat, Malvert en Thorbeckestraat. El Beynon (later Zegers) krijgt grote aanstelling met soms 6 of 8 lessen op één dag. De toeloop is stormachtig en er worden ledenstops ingevoerd. Het 1000-ste gymnastieklid wordt welkom geheten. De club is na HGV Hilversum de tweede grootste gym- en turnvereniging van Nederland. (Nota bene: in 1955 kende de –totale- Hazenkamp ook al eens 1077 leden. )
In 1968 wordt het 40-jarig jubileum gevierd en bestaat de trampolineafdeling 10 jaar.

Groepsoefening tijdens de generale repetitie 40-jarig jubileum
Ook jongens turnden al volop mee.


El Beynon trekt de eerste wedstrijdgroep van de grond en in januari 1969 komt de naam van Rita Koppers boven water. Dit kan worden gezien als de start van een grootse wedstrijdperiode.
Er zijn kringkampioenschappen met vaardigheidsproeven in verschillende graden. Maar ook in de wijkzalen zelf zijn vaardigheidsproeven.

1968 El Zegers
1968 Rita Koppers


Er staan inmiddels 1000 leden bij gymnastiek te boek en daarnaast nog 75 trampolinespringers met wachtlijst. De Hazenkamp is een van de grootste gymnastiek-afdelingen in het land.