1975 – 1980

In 1975 komen weer meer nieuwe zalen bij, nu in Tolhuis en Zwanenveld en het ledental loopt op naar 950 leden. Er is zelfs sprake van 400 nieuwe leden in 1 jaar tijd!

Het financiële boekjaar wordt afgesloten met ruim fl 5000,- winst.

Toon Heijmans wordt voorzitter. In de zomervakantie nemen 21 deelnemers en supporters deel mee aan de Gymnaestrada in Berlijn, gevolgd door deelname aan de Vlaggenparade.

Klaar voor de reis naar Berlijn
 Optreden tijdens Vlaggenparade In het Goffertstadion
1985 Vlaggenparade

Het wedstrijdturnen groeit door, de prestaties nemen gestaag toe. Een bijzonder hoogtepunt is in die periode is de  internationale  turnuitwisseling, vice versa,  met de turnvereniging uit het Engelse Stoke on Trent.

Maar ook voor de leden van de gewone gymgroepen gebeurt veel. Naast onderlinge wedstrijden staan activiteiten zoals bingo, zomerkampen en een enkele sponsorlopen op het programma.

Altijd weg met een leuke herinnering

De contributie stijgt naar 100,-  gulden per jaar; de lessen  worden verzorgd in negen verschillende zalen. De –kleine- gymzaal aan de Reestraat is op dat moment de wedstrijdzaal.

Monique Kaaks, Miriam Eigenhuijsen en later Rian Koedam zijn de eerste turnsters, die lid worden van de nationale B-selectie op Papendal.

Miriam Eigenhuijsen, Monique Kaaks en  Rian Koedam

De oorspronkelijke naamgeving “vereniging voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling De Hazenkamp”  verandert in Sport Vereniging  “SV De Hazenkamp”. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de gehele (omni-)vereniging en de besturen van de secties behartigen de dagelijkse gang van zaken binnen hun geleding.

Hoofdbestuur in 1978 van links naar rechts Han Franken, Gerard Francissen, Paul Lecluse, Wim Zegers, Simon Kersten en Karel Dingelhof.

Bestuur sectie gymnastiek en turnen:
Jan Eigenhuijsen, Simon Kersten, Wim Zegers en Frits Beynon trekken  die jaren de kar  van de afdeling gymnastiek-turnen. Ria Kersten verzorgt de leden- en financiële administratie.

Op 28 april 1979 wordt Nicole Winkenius Nederlands Kampioen Senioren wedstrijdsport, een prestatie, die Tanja van der Schoor 2 jaar later zal herhalen.

Ook in de zomervakantie 79 volgt een fraaie deelname aan Vlaggenparade in het Gofferstadion.

Bij de start van seizoen 1979 zijn Ton Teunissen en Rob Notenboom aangesteld als STK-er (SportTechnisch Kader). Dat is een door de overheid gesubsidieerde baan waarbinnen lesgeven en coördineren worden gecombineerd.

Angelique Zwinkels uit Uden wordt de choreografe bij de topsportselectie.  Monique Kaaks en Miriam Eigenhuysen worden lid van nationaal team en trainen voortaan dagelijks op sportcentrum Papendal onder leiding van Hans van Zetten.  Later sluit Nicole Winkenius daarbij aan.

Op Papendal, bondscoach Hans van Zetten met de 3 Hazenkamp-turnsters Nicole, Monique en Miriam.