1990 – 1995

Elvira Becks wordt meerdere keren Nederlands kampioen en kwalificeert zich voor de OS in Barcelona, waar ze (op dat moment) de beste Nederlandse prestatie ooit neerzet.
Het zijn bruisende jaren met veel demo’s van het TurnPromotieTeam (TPT), met tal van activiteiten voor de recreanten maar ook met een mager ledenaantal.

Vanaf 1990 wordt de subsidie voor de STK-kracht definitief stopgezet. Hoe verder zonder professionele coördinatie?  Hennie Verschuren pakt deze taak –als vrijwilliger– met verve op.

De Hazenkamp spant een kort geding aan tegen oud-trainer Bennie Schook, die vanuit zijn bedrijf Free Sports ook lessen wil gaan geven in Nijmegen. Er is veel consternatie maar De Hazenkamp trekt uiteindelijk aan het kortste eind.

Er komt een heuse jeugdcommissie, die zich richt op de organisatie van de vakantie-turninstuiven. Hilda van Beusichem is de eerste voorzitter. Marc Tönissen start met vakantie-turnstages en in de weekenden kunnen kinderen hun verjaardag vieren in de turnhal.

In de clubbladen “regent” het van wedstrijden en uitslagen. Het is de periode van Pieter Schaafsma en de turnsters Linda Verschuren, Lieke Nieuwenhuizen, Mariska Petrovic, Maaike Hopman, zusjes Lapre, Sandra Vermeulen, Kasia Lesniak, Martje Bertrams.

TPT  treedt  jaarlijks meerdere keren op zoals tijdens de Haagse Paardendagen, Vlaggenparade, op Avifauna en met Zwarte Pieten op de Waalkade en in de Hezelstraat.

Op 15 juli 1991 doet onze club mee aan de Gymnaestrada in Amsterdam; daar springen we op een groot vierkant luchtkussen. Dat kussen hebben we gekocht  en daarna bijna 30 jaar als “verjaarsluchtkussen” ingezet. Maar ook… enkele jaren later ontwikkelen we op basis van dit kussen de eerste air-track (wereldwijd?), een nieuw lang luchtkussen.

1992 Zomerfeesten met zelf ontwikkelde, 1e airtrack

Fraaie, veel publiek-trekkende demo’s op de Burchtstraat

Tijdens de Boekenbeurs op de Ganzenheuvel, georganiseerd door Max Walg en Ria Kersten, springen we in samenwerking met Flame Guard voor het eerst  door de brandende hoepel..

Af en toe valt er in het clubblad iets te lezen over de turnprestaties van onze herengroep, al die jaren onder leiding van Henk Kaaks: Harm Hemsing, Marc Uijen, Koen van Alebeek, Edwin Zegers, Sander van Baal.

In december 1991 organiseert De Hazenkamp in de Jan Massinhal het NK voor clubteams dames én heren, waar onze dames 5e worden.

Elvira Becks ontving van de Arnhemse Dick Caderius van Veen 2 persoonlijke schilderijen; De Hazenkamp mag het copy-right gebruiken en heeft de schilderijen uitvergroot en een plaatsje in onze turnhal gegeven.

Elvira Becks bekijkt haar schildering van Dick Caderius van Veen

In 1991 wordt Elvira Becks 15e bij Jeugd-EK in Madrid en zij is de 1e Hazenkamper, die Nederlands Kampioen wordt.  De namen van Fieke Willems en Marleen Deuning komen voor ’t eerst voor in de uitslagenlijsten.
Tijdens Sportgala’s én in Gelderland én in Nijmegen krijgt Elvira tal van sportieve titels toebedeeld en in 1992 wordt zij benoemd tot club-erelid. Carl Aelbers, toenmalig voorzitter van Vitesse, nodigt haar uit voor een 10-daagse trainingsstage in Moskou.

Elvira weet zich met haar internationale prestaties te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Barcelona, waar zij in Palau Sant Jordi op de verrassende 21e plaats eindigt met 39.00 punten, de beste Nederlandse prestatie ooit.

In  december 1992 stopt Elvira –onverwacht- met haar turncarrière.  Ze gaat lesgeven en oriënteert zich op haar toekomst. Zij wil zich specialiseren in dans.

In januari 1993 start Lilian Bardales met een groep RSG in sportzaal Lindenholt College. Deze activiteit kon zich slechts enkele jaren handhaven omdat opvolging van de vertrekkende trainster een (te) groot probleem was.

In 1992 start het nieuwsbericht Turbul, bedoeld voor bestuur, trainers, vrijwilligers en alle nauw betrokkenen en elke 2 maanden verschijnt een Nieuwsbericht voor alle leden uit de wedstrijd- en breedtesport. Het clubblad De Hazenkamper verdwijnt zoetjesaan van het toneel.

Allpa geeft aan te willen stoppen met de verhuur van het industriepand. Hazenkamp en gemeente maken zich druk over de toekomst van de vereniging.  Er verschijnt een notitie: eigen turnhal, een monofunctionele must. Allerlei alternatieven passeren de revue zoals De Klokkentoren, het Goffertbad, een kerk, de kazerne ombouwen tot turnhal.  Uiteindelijk wordt de turnhal gebouwd aan de Ploegstraat, op het terrein van de tegenoverliggende school.

De Hazenkamp bruist in deze jaren van activiteiten: organisatie verjaardagen, bingo, boekenbeurs, sponsorloop, turninstuiven en turnstages in vakanties en wederom een grote jeugddag in Jan Massinkhal.  Een middagje trainen op  Papendal.  Turnpromotieteam is actief op tal van plekken, zomerfeesten, springwestrijden, clubkampioenschappen, als zwarte Piet, Koninginnedag, Zelhelmse paardendagen, Toeristische Markt in Deest, Hoogland ….

VGZ wordt hoofdsponsor van TPT samen met Videotheek Hollywood, Rabobank, Post Handelsondernemingen, assurantiekantoor Dodemont, Blokker en fruitbedrijf Zegers.  We zijn opnieuw present  tijdens de Zomerfeesten en Vlaggenparade.

Martin Uittenbosch wordt de nieuwe voorzitter.
De inning van de contributie verloopt steeds meer via automatische incasso. In 1993 is dat al 25%.
Opvallend:  160 leden zijn 10 jaar lid;  60 leden 25 jaar lid;  36 leden zijn 40 jaar lid.
Ria Kersten doet al 25 jaar de ledenadministratie; El Zegers geeft al 25 jaar lang les; ondanks de vele activiteiten zijn het magere jaren qua ledenaantal dat schommelt rond de 675 leden.

De top wordt getraind door Hans Koster, Marc Tönissen en Elvira Becks met Jos Zwaan en Marijke van der Tuin ter ondersteuning en vraagbaak.
De Hazenkamp grossiert op het NK bij de jeugd in goud: Jacqueline Willemsen, Laura Tjintjelaar, Marleen Deuning en Laura Lebens;  de turnsters Fieke Willems, Kirsten v.d.Eijk en Carolien Verberk werden allen tweede in hun categorie!
In 1994 werd Hazenkamp weer tweede van Nederland, net achter Pro Patria Zoetermeer.
In juli 1995 neemt TPT onder leiding van Henk Kaaks deel aan de Gymnaestrada in Berlijn.