2005 – 2010

2005-2010

Het zijn weliswaar 5 stabiele club-jaren met nationale en internationale prestaties maar er speelt zich ook een harde breuklijn met de afdeling topsport af.

De nieuwe bestuursstructuur met Ledenraad werkt en zorgt voor rust in de vereniging. Het bestuur kan zich richten op de hoofdlijnen van beleid. De managers zorgen voor de uitvoering van lessen, trainingen en activiteiten. De administratie beheert het ledenbestand.  De vereniging is in deze periode circa 1300 leden groot.

Er verschijnt een mooie tv-documentaire over de trainersrol van Boris Orlov, “Wankel Evenwicht”, nog altijd terug te vinden op YouTube.

Link naar Wankel Evenwicht:   https://www.youtube.com/watch?v=oKNWA4rcqhc

Tymen Hart huurt met vrienden de turnhal om zelfstandig te kunnen Free Runnen. Free Running is weliswaar al langer een buitensport, maar omdat het veel op turnen lijkt kun je deze sport vooral ook in turnzalen beoefenen. De materialen en met name de matten zijn zachter en veiliger. Het is binnen de club wel wennen om de “ruwe” free runners in de mooie turnhal te zien tollen en draaien.

Lessen breedtesport

De vereniging breidt haar breedtesport programma uit naar Beuningen en Wijchen-Zuid. De belangrijkste reden is dat er in die dorpen geen gymclubs meer zijn, veroorzaakt door gebrek aan besturen en gebrek aan leiding; ouders uit deze dorpen verzoeken De Hazenkamp om op locatie lessen te komen verzorgen. De Hazenkamp heeft baat bij deze ontwikkeling. Met de uitbreiding komen ook de kinderen uit deze wijken met de turnsport in aanraking en worden–kleine- baantjes voor kaderleden haalbaar. Bovendien kunnen jonge talenten doorstromen naar de turnhal in Nijmegen en dragen de locaties financieel bij aan de algemene organisatie van de vereniging.

De manager breedtesport zorgt voor de uitvoering en organisatie.

In 2005 zet Renske Tummers Special Gym op, gym voor kinderen, die moeilijk mee kunnen komen met de gewone lessen.

Op het WK in Melbourne (2005) gaan Suzanne Harmes, Verona van de Leur en Loes Linders down under!   Susanne Harmes weet als tweede Hazenkamper een WK-medaille te behalen, ze wint brons op vloer. Verona mist en Loes Linders behaalt een finaleplek.

2006 BMC Suzanne met Boris

In juni 2006 wordt het NK voor 4e keer in Triavium aan De Hazenkamp toegewezen. Loes Linders, Hanneke Hoefnagel, Anne Tritten en Julia Bombach gaan  allemaal  met een medaille naar huis.

Het St.Nicolaasfeest wordt gewijzigd; de Sint gaat niet meer in alle wijkzalen op bezoek maar er komt een grote Pieten-instuif in de turnhal. De Grote Clubactie levert wederom 8000,= euro op; de matten in de turnhal worden van nieuwe bovenlaag voorzien;  Boris Orlov wordt nog bekender door het reclamespotje Holland Casino samen met Olympische amazone Ankie Grunsven.

Pieteninstuif

Berthe van de Weem, die tot dat moment allerlei PR-taken (onder andere voor TPT) op zich had genomen, neemt in 2006 de taken van Susanne de Jong over en wordt de nieuwe manager breedtesport. Daarmee heeft De Hazenkamp een professioneel manager voor 24 klokuren per week in huis.  De groei van leden zet door naar 1200 leden.  Judith Peeters wordt de nieuwe PVC-coördinator (Praktijk Vormings Centrum).

Onze topturnsters (Loes-Verona-Hanneke en Suzanne) weten zich te kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen in Aarhuus, Denemarken. Suzanne is zwanger en ziet af van deelname.

Lamers Sportmode wordt kledingsponsor en neemt de verkoop van nieuwe turnkleding voor alle wedstrijdgroepen over.

In april 2007 is er droevig nieuws, zeer plots overlijdt de 26-jarige Kiko Uittenbosch, oud turner uit onze wedstrijdgroep en TPT.

Ook in juni 2007 wordt het NK wederom in het Triavium georganiseerd, nu voor de heren en dames gezamenlijk.

2007 NK Triavium extra

De Hazenkamp werkt volop samen met de HAN, met ROC en er is overleg tussen zusterverenigingen Hazenkamp, Oranje Blauw en Sparta, het zogenaamde HOS-overleg. Nijmegen-Gymnastics (een grote turninstuif) is een directe resultaat van deze samenwerking.

Vier grote Nijmeegse sportverenigingen [Hazenkamp, MHCM, Nijmegen Atletiek en Matrixx Basketbal]  gaan samen werken aan de gesubsidieerd proeftuin SportZ met als doel om buitenschoolse sportdependances inclusief onderwijsbegeleiding op te zetten in de wijken. We willen de sport en begeleiding naar de jongeren toebrengen. Na 2 jaar overleg lukt het niet om het project van de grond te krijgen.

2007 Julia Bombach Jeugdsportprijs Nijmegen

Julia Bombach wordt  tijdens het Sportgala tot winnares van de jeugd-sportprijs uitgeroepen.  Haar Nederlandse titel, de vele eerste plaatsen én haar twee prestaties in het buitenland waren de redenen voor deze fraaie prijs.

Verona van de Leur komt uit op het EK in Amsterdam waar ze als 9e eindigde; vervolgens wint zij de Nederlandse titel in het Triavium, op weg naar het WK in Stuttgart. Susanne Harmes weet zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Beijng (2008).

Huis van de Topsport:

voor ’t eerst in 2007 staat een nieuw huis voor de topsport op de agenda van de Nijmeegse politiek met het verzoek of De Hazenkamp met 5 andere clubs mee wil doen aan een grote topsportaccommodatie met de naam TIP (Topsport en Innovatie Park) bij het voetbalstadion van NEC.  

Prestatief gaat het de vereniging voor de wind.

Verona van de Leur, Fieke Willems en Susanne Harmes scoren erg goed, maar ook de topsportjeugd, turners en turnsters uit de vele divisies staan wekelijks in nagenoeg alle categorieën op het ereschavot.

2007 turnhal clubkampioenschappen

Er is in de loop der jaren een ernstig meningsverschil gegroeid tussen bestuur en topsportkader over de aanpak van de topsport. Het topsportkader verlaat -met alle seniorturnsters- de vereniging.  Opnieuw stond onze vereniging in het centrum van de sport-belangstelling, nu helaas niet met sportieve prestaties.

In afgeslankte vorm wordt het topsportbeleid voortgezet met Elvira Becks en Edwin Zegers als kader. 

2008 Elvira Becks en Julia Bombach in training

Eind juni 2007 stopt Merijn Berendsen met lesgeven aan de 1e divisie; oud-turnsters Desiree Stevens en Mischa Boom nemen onder supervisie van Nicole van Werkhoven zijn trainerstaak over.

Einde seizoen 2006-2007 telde de ledenadministratie liefst 1321 leden.

Eind 2008 opent Flik Flak in Den Bosch een complex met turnzalen.

Het plan “Huis van de Topsport” bij het NEC-stadion loopt uiteindelijk vast. Top-Judo Nijmegen en Hazenkamp-turnen zetten samen het plan door richting Talent Centraal, waarbij het model van FlikFlak Den Bosch de basis is voor de nieuwe accommodatie van De Hazenkamp.

De turnhal aan de Ploegstraat zit al jarenlang mutvol en is meer dan 3600 klokuren per jaar in gebruik, soms met 3 of 4 lesgroepen gelijktijdig.

Daarbij stuiten we op een weekend-probleem wanneer wedstrijden en activiteiten worden georganiseerd. De wekelijkse weekendlessen komen onder druk te staan. Gelukkig kan gymzaal van het Canisius College extra worden ingezet.

Ook het opruimen van de turnhal is en blijft een steeds terugkerend item.

Het lijkt een eenvoudige vraag: “wil je na elke training al het gebruikte turnmateriaal terugzetten”? maar in de praktijk is het antwoord toch niet zo gemakkelijk. “Zo zouden de toestellen moeten worden teruggezet….”

In september 2008 krijgen we een nieuwe website (CMS-systeem), zodat meerdere mensen artikelen en foto’s op de site kunnen plaatsen. De club maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel naar leden en nieuwkomers.

De Grote ClubActie wordt –onder supervisie van de manager breedtesport- nieuw leven ingeblazen en deze actie levert jaarlijks een bedrag op tussen €7000 en €10.000.

Plaatje grote clubactie

Na het vertrek van Boris Orlov  komt Elvira Becks–samen met dochter Elsa-  terug naar de turnhal om samen met Edwin Zegers en Marleen Deuning de topsportgroep te trainen, waarbij een veilig pedagogisch klimaat een belangrijk uitgangspunt is.

2010 Maartje, Julia, Kendra, Kim, Guusje, Eva

2010 Maartje, Julia, Kendra, Kim, Guusje, Eva, de nieuwe topsportgroep

De 1e divisie kent een grote groep turnsters die prestatief tot de nationale top behoort; bijna 10 jaar op rij behoort het team tot de beste drie clubs van het land;

In januari 2009 start De Hazenkamp zelf officieel met lessen Free Running.

Binnen 3 weken stonden zo’n 30 leden voor de deur. In december komt Free Running Nijmegen in beeld bij het programma Klokhuis.

2015 Free Running

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2015-Free-Running.jpg

“Spectaculair Free Running, erg in trek”

In oktober gaan we van start met het door de KNGU gepromote ouder-peutergym.

In 2009 en 2010 treden we we“Spectaculair Free Running, erg in trek”derom op in het Goffertstadion gevolgd door demo’s van onze turners en turnsters op het Marienburgplein. De Country Fair in Aalten wordt meerdere jaren op rij bezocht.

2008 TPT-demo op Goffertweide

De KNGU heeft Julia Bombach en Maartje Ruikes geplaatst in de Oranje Jong Talent-selectie. Fieke Willems is lid van de Oranje Selectie.

2011 Julia-Maartje

2011 JuliaMaartje
2010 Meedoen alle jeugd

In 2009 wordt voor de eerste keer het kersttoernooi in Jan Massinkhal georganiseerd.

Het 1e divisie-team wist ondanks zeer zware concurrentie begin december Nederlands Kampioen te worden.

In augustus 2010 krijgen we via de KNGU subsidie onder de naam van Meedoen Alle Jeugd. Eind van het jaar kent de vereniging 1258 leden. We voeren de Hazenkampstijl in in onze breedtesport.

Tekst: “folder Meedoen Alle Jeugd”