2010-2015

Ook in de periode van 2010 tot 2015  bruist de club van activiteiten.

Mede door de professionaliseringsslag in de breedtesport breidt De Hazenkamp haar lesprogramma in de turnhal uit maar ook naar de dorpen rond Nijmegen. Het ledenaantal groeit door naar 1500 leden.

De turnhal aan de Ploegstraat barst uit haar voegen maar gelukkig wordt er al in 2014 een nieuw accommodatieplan gesmeed.

We krijgen de KNGU-status TOC, Topsport Opleidings Centrum waar een veilig sportklimaat -met een multidisciplinair team- centraal staat.

Wedstrijdsport

De wedstrijdgroepen –van 6e tot 1e divisie– zijn goed lopende trainingsgroepen.

Weliswaar stromen jaarlijks turners en turnsters in en uit en ook trainers wisselen frequent door maar er zijn steeds weer oudere turners en turnsters, die door willen groeien naar de rol van assistent en trainer.

Er zijn elk weekend turnwedstrijden en in alle divisies en categorieën worden medailles door Hazenkampers opgehaald.  De Hazenkamp geldt als een turnbolwerk.

Redenen voor turners en turnsters uit de verre regio om bij ons te mogen turnen. Daarin lopen de topsport en de eerste divisie voorop.

Vanaf 2010 moeten alle leden zelf hun inschrijfgeld voor wedstrijden betalen en er wordt een clubbreed kledingcontract afgesloten met Moreau (Hesters).

Begin januari 2011 vindt voor de  2e keer het kerst-turntoernooi plaats in de Jan Massinkhal. Het toernooi voor heren en dames wordt jaarlijks georganiseerd en elk jaar fraaier neergezet.

De Hazenkamp is op alle fronten een top-club, die meetelt!

2007 onderlinge clubkampioenschappen in turnhal Ploegstraat

Kersttoernooien

Elk jaar wordt in de kerstperiode een sfeervol kersttournooi in de Jan Massinkhal georganiseerd, voor heren en dames, met toestelfinales en dus heel veel medailles. Na de opening van Sportqube verhuist het evenement mee.

Het TurnPromotieTeam maakte indruk met de demo’s van Beide Handjes (of Bij de Handjes) met hun black-light-demo, de primeur bij het Topsportcongres in de Matrix en bij het Charity Diner voor de Stichting Kinderdorp Bodghaya.  Een aantal jaren op rij treedt TPT een juni-weekend lang op tijdens de Country Fair in Aalten.

Breedtesport

Dankzij de professionalisering met de functie van de manager breedtesport, Berthe van de Weem, breidt De Hazenkamp haar lesprogramma verder uit in de regio.   Op verzoek van bewoners in Groesbeek start De Hazenkamp in september 2011  met 2 zalen in Groesbeek, in 2013 sluiten ook Millingen aan de Rijn en Beek-Ubbergen aan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P-Berthe-2006.jpeg
Berthe van de Weem, manager breedtesport

Het lesprogramma in de turnhal wordt verder uitgebreid met tienergroepen, free running, GymKids met Nijntje Beweegdiploma en de mogelijkheid om twee of meer keren per week te kunnen turnen.   Ook het KION sluit aan bij de beweeglessen.

Gemeente ondersteunt de vereniging met een beweegteam dat jarenlang clinics en lessen op basisscholen verzorgt.

Ook krijgt de vereniging in in voorjaar 2014 het KNGU-Keurmerk Beweegdiploma.

Dat alles verwoord in fraaie jaarboekjes en op de site.

De puike organisatie van clubkampioenschappen, turn-instuiven, springwedstrijden, zwarte Pieteninstuif, Grote Clubactie, kersttournooi en Het Hazenkamp en de grote prestaties in de top- en wedstrijdsport geven de club een geweldige imago in en rond Nijmegen.

Epke Zonderland behaalde in Londen Olympisch goud. Reden om “Epke’s grote gymfeest” uitgebreid in de club te vieren.

Dat alles zorgde ervoor dat het ledenaantal in deze 5 jaren opliep naar 1500 leden (april 2014). En met dit ledenaantal is ook de financiële situatie gezond en geborgd.

Accommodatie

In 1998 werd de –nieuwe– turnhal aan de Ploegstraat geopend. Maar door de hierboven genoemde groei van de club neemt de druk op de turnaccommodatie alsmaar toe.

De hal kent een bezetting van 3600 uren per jaar (lesgroepen per jaar opgeteld) en ruim 100.000 “hits” per jaar (het aantal bezoekers, dat komt sporten in de hal)

Maar dat geeft ook veel knelpunten. De hal is te klein voor grote en drukke wedstrijden. Vooral in het weekend moeten de breedtesport-activiteiten schuiven naar de gymzaal van de dichtbij gelegen school. Bovendien is er een groot tekort aan parkeerplaatsen.

In januari 2012 besluit het Gemeentebestuur dat het reeds geplande Topsport en Innovatie Park bij het NEC-stadion toch niet door gaat.  Onze club is getergd en voelt zich 5 jaar aan het lijntje gehouden. De turnhal aan de Ploegstraat bruist maar kookt ook over.

Voorzitter, Thijs Moonen draagt de noodzaak van een multifunctionele sporthal,  waar ruimte is voor topturnen, wedstrijdturnen, gymen, dans, kidsgym, springen, free-running, breed uit en is van mening dat een goede accommodatie noodzakelijk is om als club te kunnen blijven bestaan. 

In mei 2012 kan alsnog een doorstart worden gemaakt met De Hazenkamp en top-judo Nijmegen als kartrekkers. Het ROC, de HAN, fysiotherapie Bottendaal, het CWZ  en topsport Gelderland haken aan evenals zusterclubs Oranje Blauw en Sparta.
Na de toekenning van provinciale en lokale subsidie kan het aanbesteden, tekenen en bouwen kan in 2014 van start!

De verwachting is dat het gebouw met al zijn partners een grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op de regio.

2010 schetsmodel Talent-Centraal

Klusgroep

2016 ouder-peutergym

Eind 2011 start een klusgroep met het wegwerken van allerlei achterstallig onderhoud maar gaat ook aan de slag met het vernieuwen van trainingssituaties. De creatie van fraaie Nijntjes en het mobiele wandrek voor GymKids, samengesteld uit 3 oude wandrekken is een van de bijzondere opbrengsten.  Een waar huzarenstukje!

Topsport en multidisciplinaire aanpak

De Hazenkamp is een vereniging, die wil presteren op alle niveaus. Maar naast de prestaties is de veiligheid erg belangrijk. De club huurt expertise in en kiest voor

een multidisciplinaire aanpak en er wordt rondom de topsportgroep een begeleidingsteam samengesteld.  Trainers zijn verantwoordelijk voor het trainingsprogramma maar de sportarts, fysiotherapeut , diëtist, mentale begeleider, vertrouwenspersoon en het onderwijs denken mee hoe dat op een veilige wijze kan.

In maart 2014 overhandigt de KNGU de officiële titel “Topsport OpleidingsCentrum”.

In 2014 heeft de KNGU bij alle topsport-trainingscentra onderzocht of het trainingsklimaat veilig is. Onze vereniging scoort opvallend goed.  Zelfregulatie van de topturnsters is een belangrijk speerpunt.

Veilig sportklimaat wordt –niet alleen binnen topsport maar binnen alle selecties– daadwerkelijk opgepakt.

Topsportgroep en prestaties

2014 Hazenkamp TOC

De Hazenkamp kent in deze 5 jaren liefst 7 senioren (Maartje Ruikes,  Julia Bombach, Reina Beltman, Mara Titarsolej als kopstukken, die allemaal keihard knokken om dan een plaatsje in het nationale team te veroveren). Juliette Berens is een veelbelovende  junior-turnster.  

Ze zijn wisselend lid van het Oranje-team en nemen deel aan internationale tournooien. Veruit de meest uitspringende prestatie is die van Epke Zonderland die in 2012 de eerste Nederlandse gouden Olympische medaille veroverde, geflankeerd door het meeslepende commentaar met “hij staat” van Hans van Zetten.Maartje Ruikes doet in 2012 mee aan het EK in Brussel en turnt vervolgens op het WK in het Chinese Nanning waar het Nederlandse team 10de  werd.

In juli 2014 wordt Maartje Ruikes 2e bij de senioren en 2e op balk. Bovendien behaalde de topsport 8 keer goud en 6 keer zilver. Juliette Berens [4 medailles bij jeugd 2] en Nora Ebbing [5 medailles bij Instap] er bovenuit. Dewi [goud op vloer] en Raisha [goud op balk]

In oktober 2015 turnt het nationale team met Mara op het WK in Glasgow dat zich met plek 8 wist de plaatsen voor de OS in Rio de Janeiro.

In 2015, na deelname aan het Europese Kampioenschap in Sofia stopt Julia Bombach met topturnen.

Eind november 2015 is weer een dag in het rijtje van de roemruchte Hazenkamp-geschiedenis. Het topsportteam werd kampioen van Nederland

en… het 1e divisiedamesteam werd tweede!

Reina Beltman, Juliette, Maartje, Evi en Helene pakte de topsporttitel;  Vera, Eva, Denise, Demi en Hortense (1e divisie) werden na Pax Haarlemmermeer tweede.

Trainster Elvira Becks, deelneemster aan de OS in Barcelona, stopt in 2012 met lesgeven en vertrekt met dochter Elsa naar de dansschool in Amsterdam. Oud nationaal turnster Marja Huijting wordt de nieuwe trainster.

In juni 2015  wint Mara Titarsolej bij de NK-junioren de tweede plaats

Acties, sponsoring en subsidies

2011 Elvira Becks en Julia Bombach

De Hazenkamp doet jaarlijks mee met de Grote Clubactie, die de club jaarlijks €10.000 en meer opbrengt als extra inkomsten.

Daarnaast is er in 2015 een grote Vriendenactie georganiseerd, speciaal voor de wedstrijdgroepen in de turnhal.  Met de opbrengst konden we een specifieke lange mat voor de springkuil aanschaffen, de zogenaamde “Thyrza”- mat, genoemd naar de turnster Thyrza, die de meeste vrienden verzamelde.

De Rabobank besloot € 4.899,- subsidie te geven voor de aanschaf van een luchtkussentje –Air Jumpy– voor onze wijkzalen, ontwikkeld in samenspraak met AirTrackFactory. Het is zo licht dat het gemakkelijk van zaal naar zaal vervoerd kan worden.

In januari 2011 krijgt de club een nieuw luchtkussen dat luchtdicht is waardoor het storende gebrom van de pomp komt te vervallen.

De AirTrackFactory promoot al haar artikelen met fraaie filmbeeldjes, die wereldwijd worden bekeken. Onze turnsters staan met hun acrobatische vaardigheden daar vaak in model. De filmpjes worden wereldwijd bekeken.

Ledenraad

De ledenraad komt twee keer per jaar bijeen om beleid door te spreken en om het beleidsplan en het financiële jaarverslag goed te keuren. De ledenraad bestaat uit een mixture van verschillende belangengroepen in de vereniging.

Verslagen van De Ledenraad zijn op deze site terug te vinden in het archief.

Communicatie en multi-media

Berichten voor leden en kader verlopen in 2010 nog via Nieuwsbrieven en Turbul. Later wordt dat de meerkleurige Update, verstuurd per mail.
In 2014 krijgt de club een nieuwe website, een nieuw logo en ziet Hazenkamp- Facebook het –eerste- daglicht. Niet alleen voorzien van een nieuwe look, maar ook beter toegankelijk gemaakt en uitgerust met nieuwe tools voor bestuur, kader en leden.