2015 – 2020

Deze 5 jaren zijn vooral een voortzetting van de bruisende, voorgaande jaren met de komst van SportQube als opstap naar nog meer, nog mooier.

De laatste jaren in de Ploegstraat worden ook als erg knellend ervaren, op tenen lopen. Er is zoveel leven in de brouwerij dat het lastig is om alle touwtjes goed in handen te houden maar ook omdat de turnhal veel te weinig mogelijkheden biedt om alles soepel naast elkaar te laten verlopen of om nieuwe initiatieven te ontplooien. Er is nauwelijks plek voor de vele turners en turnsters, die lid zouden willen worden van een van de wedstrijdgroepen.

Nadat Gemeente Nijmegen de ontwikkeling van het huis van de Topsport heeft stopgezet, slaan Topjudo Nijmegen en De Hazenkamp hun handen in elkaar om samen een sportaccommodatie te realiseren.  In 2015 tekent de vereniging samen met topjudo en andere organisaties de intentie-overeenkomst voor een groot sportgebouw aan de Rosa de Lamastraat.

De voorbereiding van de bouw vergt veel tijd en samenwerking; alle aandacht is gericht op de bouw en inrichting van het nieuwe sportcomplex en in de zomermaanden van 2018 vindt de verhuizing plaats waarna het vernieuwde (les)programma start.  In september ’18 worden via een originele veiling de resterende turntoestellen verkocht. De nieuwe hallen worden qua inrichting verder geoptimaliseerd.

In 18 oktober 2018 wordt SportQube officieel geopend gevolgd door Hazenkamp-reünie en een Kijkdag. Burgemeester Bruls overhandigt Wim Zegers als grote animator binnen De Hazenkamp de Koninklijke onderscheiding.

Na een gewenningsperiode konden tal van nieuwe lessen en activiteiten worden gestart. De samenwerking met Topjudo Nijmegen, ROC en HAN en andere partijen kwam van de grond evenals de verhuur van sportruimtes en de organisatie van wedstrijden. Dat gaf ook extra handjes met vele stagiaires, in eerste instantie vooral bij de lessen en trainingen.

Door de komst van de SportQube groeit het aantal lessen en activiteiten en derhalve ook het aantal leden, van 2000 leden naar ruim 2125 leden.

Bruisende maar ook knellende topjaren. De periode 2015 – 2020 waren echte topjaren.

De vereniging was inmiddels goed gesettled in de turnhal aan de Ploegstraat. Tot 2015 is het programma in de “nieuwe” Ploegstraat al maximaal uitgebreid. De turnhal barst uit haar voegen. Alle kleine rooster-gaatjes werden opgevuld met lessen en activiteiten, waarbij lessen, trainingen en activiteiten elkaar vooral in de weekenden in de wielen rijden.

Het bestuur G+T pakt de overstap naar SportQube voortvarend aan. Met de verhuizing naar SportQube maakt de vereniging een professionaliseringsslag. De al bestaande managers krijgen extra steun door de vernieuwing van de leden- en personeelsorganisatie en de komst van facility-manager.

Rol van het bestuur en Ledenraad

Rol van bestuur en Ledenraad

Een vaste groep adviseurs en een zeer grote, hechte groep vrijwilligers zorgen dat de vele lessen, trainingen en activiteiten blijven doordraaien.

Voor de vele lessen in de breedtesport zijn 3 trainers met grotere banen in dienst; het streven is om bij elke lesgroep 2 man leiding rond te krijgen.

Alle zaken van het gebouw SportQube worden behartigd door de nieuw op gerichte  Stichting Talent Centraal. De Stichting en de verschillende verenigingen stemmen het gebruik van het gebouw met elkaar af.

De club kende geen financiële problemen en de seizoenen werden met een positief resultaat afgesloten. Wel is de overstap naar SportQube voor het bestuur maar ook voor Gemeente Nijmegen best spannend.  De opbrengsten uit subsidies, de Grote Clubactie en de Vriendenactie zijn van groot belang om het hoofd boven water te houden.  De begroting groeit in 5 jaar tijd van €500.000 naar de 1 miljoen euro.

Grootste aantal leden ooit

In 2015 – 2016 – 2017 is het ledenaantal ca 1700 leden groot; in april 2019 heten we het 2000-ste lid welkom. Uiteindelijk groeien we door tot 2125 leden, het hoogste aantal ooit.

Nijntje Beweeglessen voor peuters en hun ouders, het Free Runnen en de Tienergroepen trokken het meeste aan. Op dat moment is De Hazenkamp de grootste turnvereniging van Nederland.

Ook deze jaren zijn bruisende activiteiten.

Je ziet ook in deze 5 jaren een goed uitgebalanceerd, bruisend sportleven, dat zo degelijk in elkaar steekt dat de basis elk jaar kan worden herhaald.

In alle vakanties staan er spel- en sportinstuiven op het programma. Door deze wijk- en dorpsgerichte activiteiten wordt de club niet alleen bekend maar de activiteiten leverden veel externe contacten op omdat bij de spel- en sportactiviteiten niet alleen werd geturnd maar ook andere sporten worden beoefend.

Het bekende “HazenKamp” is elk jaar –steeds op St.Walrick- volgeboekt.

De clubkampioenschappen en springwedstrijden zijn fraaie onderbrekingen voor de lessen en trainingen.

De Grote Club Actie droeg jaarlijks met bedragen rond €10.000 een belangrijk financieel steentje bij; van de opbrengst van de VriendenActie werden specifieke materialen aangeschaft.

Wedstrijden

Qua wedstrijden zijn turners en turnsters en al hun kaderleden elk weekend op meerdere plekken in de regio of in het land terug te vinden. Altijd komen er medailles naar huis.  Het “eigen” kersttournooi, sfeervol ingericht, gebruikte eerst nog de Jan Massinkhal als locatie maar later SportQube.

Sportstarz in SportQube

De komst van SportQube bood de landelijke organisatie SportStarZ om in de zomervakantie was er een heus turnkamp te organiseren waarbij zo’n 25 turnsters onder leiding onder leiding van oud-turnsters een week lang 6 uur per dag werd geturnd

28 februari 2018 90-jarig bestaan

Op deze dag heeft de vereniging haar 90-jarig bestaan gevierd in Huis van de Geschiedenis

2019  Sportimpuls

De Hazenkamp ontvangt in 2018 subsidie voor het project met de naam “School-Actieve Sportvereniging”. Het doel is om middels clinics en lessen de jeugd uit deze wijken via de scholen en sportclubs te binden aan de sport waarbij turnen, judo en

voetbal samenwerken.

Topsport

In 2015 is het team van De Hazenkamp wederom Nederlands Kampioen en op het NK 2015 in Ahoy worden veel medailles behaald. Jarenlang hoort het topsportteam bij de beste 3 clubs.

In 2016 raakt Maartje Ruikes geblesseerd en zij moet een jaar later definitief afhaken bij topsport.  Bij de senioren zijn Reina Beltman en Mara Titarsolej en bij de junioren Juliette Berens en Maartje Wurkum de toppers.

Mara heeft zich in 2015 weten te plaatsen voor het nationale WK-team, waar Nederland in Glasgow 8e wordt en zich daarmee rechtstreeks plaatst voor de OS in Rio, 2016. Mara en Maartje kwalificeren zich niet voor de OS, Reina Beltman, Nederlands kampioen op brug, is eerste reserve voor het nationale team, dat uitkomt in Rio.

Mara turnt 55.45 punten in een interland in Duitsland, het hoogste aantal puntenaantal van een van de Nijmeegse topturnsters. Mara wordt 5e op het EK Bern bij de toestelfinale vloer waar ook Juliette Berens aan deelneemt. In december 2018 stopt Juliette Berens

In 2016 kon het topsportteam met Mara, Juliette, Maartje W, Evie en Naomi (geleend

van O&O-Zwijndrecht) kon het net niet winnen van SV Pax en ging dit jaar met

de zilveren medaille naar huis.  Tijdens deze wedstrijd wist Juliette Berens zich opnieuw in de Jong Oranje Selectie te turnen.

In november 2017 wordt De Hazenkamp 3e en roept de KNGU De Hazenkamp, toen nog TOC, Talent Opleidings Centrum uit tot RTC, Regionaal Trainings Centrum Turnen Dames met als spreuk: “van Rio naar Kyo”. Samenwerking met andere topsportclubs en met de KNGU zijn belngrijke items.

In november 2019 behaalde de topsportgroep verrassend de bronzen medaille.

1e en 2e divisie

De eerste divisie heeft in dit tijdsblok opnieuw veel naam gemaakt in Nijmegen en turnend Nederland. Alleen al jarenlang met veel turnsters de individuele én team-finales halen zegt veel over het niveau van onze 1e-2e-divisie-wedstrijdgroep.

De trainingsgroep is jarenlang erg stabiel en kent een hoog niveau. Zowel individueel maar ook als team hebben ze een berg aan medailles mee naar huis gebracht.

De basis van deze successen zijn gelegd door de jarenlange, enthousiaste inzet van de trainers [de belangrijkste namen: Nicole, Merijn, Desiree, Mischa en Joyce ]. Voor zo’n prestatie zijn natuurlijk talentvolle turnsters en een fraaie accommodatie onmisbare succesfactoren.

In november 2016 wisten liefst 3 teams uit de 1e divisie de finale te bereiken waar we twee keer zilver en twee keer brons behaalden. In 2017 werd het team 3e.

Bij het NK individueel in juni 2016 zat het absolute kanshebber Dana Janssen op zaterdag helemaal tegen, ze moest genoegen nemen met een 5e plek. Op zondag revancheerde ze zich met goud op haar geliefde brug en op sprong.

In juni 2018 was Floor Moonen de absolute ster bij de 2e divisieturnsters. Zij werd Nederlands kampioen en won ook nog een zilveren en bronzen plak in de toestelfinales.

In november 2019 maakt de eerste divisie echt naam. Team A werd eerste met maar liefst 8 puntenverschil op de nummer 2. Na heel veel jaren een 2e of 3e plaats bij categorie A was er nu het goud. Dat team bestond uit Lynn, Raisha, Joëlle, Denise B en Floor.

Wat een schitterende kerstboom!!

Een aantal jaren op rij, zowel in de Ploegstraat als in SportQube heeft de groep vrijwilligers de turnzalen sfeervol verlicht met hele fraaie kerstversiering, ook goed passend bij het kerstturntoernooi.

2016: samenwerking met KION

Trainster Renske Tummers leidt pedagogisch medewerkers van het KION op tot Beweegcoach. Deze coaches mogen op locatie hun kinderen opleiden richting beweegdiploma-1; in de hoop dat deze kinderen daarna doorstromen naar een van de sportverenigingen maar zeker ook naar onze kleuterlessen.

G-gym

In 2015 start het G-Gymturnen. Het wordt een groep van 7 deelnemers maar het duurt door gebrek aan kader en het vervoer van deelnemers naar de sportlocatie uiteindelijk toch spaak.

Special Olympics

In juli 2016  komen de Special Olympics naar Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. De Hazenkamp stond garant voor een “special”-turnwedstrijd” voor de mensen met Down.

Stichting Leergeld

Gedurende vele jaren op rij kunnen jeugdleden met een laag inkomen hun contributie laten betalen via de Stichting Leergeld. Dat geldt voor Nijmegen maar ook voor de omliggende dorpen.

10 gouden regels vastgesteld

Video-analyse systeem

Uit de opbrengsten van de Vriendenactie is een video-analyse-systeem van de grond getild. Met behulp van i-pads en TV’s kunnen de sporters hun eigen oefening nazien.

In maart 2020 breekt Corona uit waardoor het clubleven een lange periode wordt ontregeld.