Softball  1950

Zoals de meeste veldsporten in de Hazenkampfamilie, ontstond de Softball-afdeling begin jaren ’50.

Ook hier waren een aantal voorwaarden aanwezig zoals oud Softball materiaal dat was overgebleven van de geallieerde strijdkrachten:  softballhandschoenen en softballknuppels en  een enthousiaste sportleider die begaan was met honk- en Softballsport.  Dus is de Softball afdeling voor dames ging van start.

Omdat in regio geen andere clubs of teams waren, was er geen sprake van een competitie, zoals dat bij honkball wel het geval was.

Nederlands-kampioenschap softbal 1950

Het bleef dus bij onderlinge competitie-wedstrijden,  zomers tussen de diverse gym-afdelingen.

En zaterdags waren er genoeg dames die onderling een party Softball op het terrein Levens Morgen wilden spelen. Een bijkomend verschijnsel was dat er genoeg junior-honkballers waren, die nog niet mee mochten doen met de grote heren maar die wel de tekorten bij de dames wilde opvullen. En zo werd de Softball-afdeling ook de kweekvijver voor de jeugd-honkballers. Tot 1971 bleef de Softball-afdeling zelfstandig met af en toe een vriendschappelijke wedstrijd en met als hoogtepunt deelname met een team aan het Nederlandse Softball kampioenschap in 1952. Na 1971 zijn de afdelingen honk- en Softball samengevoegd mede omdat er maar één officiële bond is.

Om te weten hoe het met de Hazenkamp Softball verder is vergaan lees het artikel van1980, geschreven door Francois van Hal.