Korfbal

Reeds voor de oorlog was korfbal op het complex aan de Hazenkampseweg een van de “zomersporten” die daar zowel op recreatief als op wedstrijd-niveau werd beoefend.

Toen in 1978, het jaar dat De Hazenkamp haar 50 jarig jubileum vierde, een groep korfballers onder leiding van oud Hazenkampleider Dick Korstanje, Jan Schöls en Frans van der Heijden, zich bij de vereniging aanmeldde werd op 1 mei de nieuwe afdeling korfbal opgericht. De afdeling haalde in het eerste jaar al het honderdste lid binnen en bracht van meet af aan onder de naam “Hazenpeper” een eigen clubblad uit.

Na eerst drie jaar trainingen en wedstrijden op het honkbalveld in sportpark Winkelsteeg werd per 12 oktober 1981 de overstap gemaakt naar een veld bij kinderdorp Neerbosch. Vanaf 1986 kreeg de afdeling een “eigen” veld in sportpark Lindenholt en werd op 13 september 1989 een tijdelijk clubhuis feestelijk in gebruik genomen.

De herstructurering van sportaccommodaties, die er toe moest leiden dat sportpark Grootstal volledig kon worden ontruimd, had het eerst gevolg voor deze afdeling van De Hazenkamp. Een noodgedwongen verhuizing naar de Drieskensacker in voorjaar 1994 bracht wel de mogelijkheid met zich mee tot realisatie van een definitief clubhuis.

De afdeling kenmerkt zich vooral door een erg familiair clubleven, veel bijzondere activiteiten en veel actieve hulpkrachten. Het feit dat de afdeling een eigen clubblad uitgaf, in te zien bij het stadsarchief, bracht wel met zich mee dat in de “Hazenkampers” relatief weinig over deze afdeling is gepubliceerd.

Bij jubilea, zoals 10, 20 en 25 jaar, werd een uitgebreid jubileumboek uitgegeven, zie hiervoor archief, jubilea, 1988, 1998 en 2003.