BADMINTON

Sectie Badminton       1954 – 1996

In 1954 wordt in oktober de afdeling Badminton opgericht en startte met 54 leden. Het succes was zo groot, dat er nog 12 leden op de wachtlijst werden geplaatst. Er werd op 3 avonden  per week gespeeld. In 1977 vindt de afsplitsing van BC Mariken plaats. Op 14 februari van dat jaar wordt een buitengewone leden vergadering gehouden met slechts  één agendapunt: het uittreden uit De Hazenkamp. Er waren 32 leden voor uittreding en 2 tegen. In september gaat de  “oude Hazenkamp” verder met 12 leden. In december  van dat jaar is reeds het doel bereikt: 100 leden! Het hoogtepunt was het jaar 1980: het aantal recreanten blijft stijgen en wachtlijsten van een jaar zijn geen uitzondering. Het seizoen  1981-1982 was sportief een succes, financieel helaas niet. Financieel drukken vooral leiderslasten en shuttle-kosten. In 1984 bestaat de sectie 30 jaar. In de reünie-commissie hebben zitting Hannie Pluim, Theo Jong en Ton van Houdt. In het seizoen 1984 – 1985 vindt een geweldige toeloop van zowel junior- als  seniorleden plaats. In 1990 vindt het tweede internationale recreantentoernooi plaats. Er nemen 12 teams aan deel:  5 Duitse verenigingen, 2 Belgische, 5 Nederlandse, waaronder 2 teams van De Hazenkamp.

Vanaf 1990 werd de uitstroom richting BC Mariken steeds groter. De afdeling badminton was financieel niet rendabel dat mede  werd veroorzaakt door de grote leiderslasten, die samenhingen met de aanstelling van een van de trainers binnen het overheids-project “SportTechnisch Kader” 

De tekorten drukten op de begroting van de andere secties.

1996: Door de terugloop van leden met als gevolg een zeer slechte financiële situatie, besluit het hoofdbestuur de sectie Badminton op te heffen.