Hockey 1936 – 1953

De heer Huisman heeft naast de vele veldsporten zoals Voetbal, Honkbal en Handbal  ook het Veldhockey sterk gepromoot. In het clubblad van 1936 no 2 wordt vermeld dat toen de sport hockey al actief werd beoefend. In september van dat jaar verslaan onze hockeydames bij een AMVJ-sportdag de Amsterdammers met 3-1, zie clubblad 1936-09,  pagina 81/83 IN AMSTERDAM.

De eerste Nijmeegse hockeyverenigingen zijn in 1909 opgericht en hebben zich aangesloten bij de bond.

De groei van hockeyleden was mede te danken aan de Olympische Spelen in 1928, waardoor de populariteit enorm groeide.

Door het sterk groeiende aantal hockey-beoefenaars was de wens om meer wedstrijden te spelen zodat het niveau kon stijgen en daarmee werd de aansluiting bij de bond mogelijk werd.

In de beginperiode was er sprake van mixed hockey. Zo verschijnen in het clubblad diverse artikelen over hockey en heeft de afdeling in 1936 wedstrijden tegen Quick gespeeld. Er werd zelfs met twee teams gespeeld. In 1937 wordt speciaal voor de hockeyers de contributie met 50 cent verhoogd.

In 1939 is er sprake van grote aanwas jonge spelers. Vanaf 1940 ontstaat een levendige discussie om aan te sluiten  bij de hockeybond, wat tot consequentie had dat er op zondagen gespeeld moest worden gespeeld.

Dit druiste in tegen de statuten van de vereniging. Toen in 1941 het bestuur een niet mis te verstaan standpunt had ingenomen -géén aansluiting bij de hockeybond- was het einde discussie.
Wat als gevolg had dat verschillende hockeydames vertrokken naar Quick.
In de oorlogsjaren 1942/1944 bestond de afdeling uit 33 leden die een competitie speelden tegen HBS-A en HBS-B , Stedelijk Gymnasium Nijmegen, HBS Arnhem, Zeevaartschool Nijmegen en Internaat De Klokkenberg. In de zomer 1945 is een hockey-werkgroep opgericht die het door oorlogsomstandigheden omgewoelde veld van stenen vrij moest maken en materialen bij elkaar moest scharrelen zoals sticks en hockeydoelen.

Vanaf 1949 wordt hockey gescheiden gespeeld door heren- en damesteams. Oktober 1949 wordt (opnieuw) aansluiting gezocht bij de KNHB. Het aantal leden is in 1950 22 dames en 24 heren. Er komt een elftalcommissie, de contributie bedraagt fl. 2.50 en er wordt een oproep gedaan om tot 40 leden te groeien.

De eerste Nijmeegse hockeyclubs sloten zich in 1909 aan bij de bond.  Daarbij was het een bondsregel dat zusterclubs een positief advies gaven aan nieuwe verenigingen. Omdat er te weinig leden werden gevonden en omdat geen van de andere Nijmeegse hockeyverenigingen garant stonden, mislukte de aansluiting bij de KNHB.

In de periode 1951 t/m 1953 sterft de afdeling hockey een langzame dood bij gebrek aan spelers. Mede omdat de afdeling Honkbal in 1950 wel bij de honkbalbond werd aangesloten zijn diverse hockeyspelers gaan honkballen.