Ontstaan honkbal en hockey

Met het oog op de hedendaagse kijk op de spelopvatting is het interessant om de zienswijze van de sportleraren van De Hazenkamp anno 1930 door te lezen.

Honkbal.
In het clubblad 1934-04 staat een verslag te lezen van een honkbalwedstrijd tussen De Hazenkamp en AMVJ Amsterdam waarin een werper een “bowler” wordt genoemd. In het clubblad 1938-08 staat de uitleg van de spelregels van honkbal  met tekening van het veld.

Hockey
De heer Huisman schrijft  in clubblad 1936-10 over hockey, de juiste spelinzichten,  de techniek van puchen, wippen en stoppen en he veelvuldig de pols gebruiken, de hockeystick wordt “stok” genoemd.
Verder in clubblad 1938-11 een hockey verslag.
Bij lezen van deze artikelen wordt veelvuldig de sportiviteit hoger aangeslagen dan het winnen en sport en spel gezien als de juiste manier om jeugd op te voeden en te begeleiden.