Geestelijke ontwikkeling

Vooraf…..

Om goed zicht te krijgen op wat er in 90 jaar Hazenkamp gebeurd is, is het doorbladeren van de clubbladen vanaf 1933 eigenlijk noodzakelijk. Dan ervaar je dat er nog meer was dan alleen sport.
Naast het ontstaan van sportafdelingen, die zich later aansloten bij landelijke- en regionale bonden, zijn er tal van niet-sport gebonden activiteiten ontstaan. Vaak lees je wel over de start van een nieuwe activiteit maar over het weer verdwijnen, daar lees je niets meer van terug. 

Hieronder een aantal voorbeelden. 

VOLKSDANSEN
Volksdansen is gestart in april 1932 zo staat te lezen in het clubblad april 1933 (blz 31). Een reden voor het ontstaan was gelegen in het feit dat volksdansen een tegenhanger was van de –door sekse-  gescheiden sporten. Bij sport waren de dames en heren strikt gescheiden; volksdansen werd beoefend door jongens én meisjes. Er is ook een groep die zich speciaal het zwaarddansen (of Morris dance) beoefende. In de clubbladen september1933 (blz 63) en april1936 (blz 25) lees je er meer over inclusief een foto van de zwaarddansers. In 1951 is de activiteit waarschijnlijk gestopt.

TONEEL

In het clubblad van juni 1935 (blz 43) is sprake van de opvoering van de voorstelling JOOP TER HEUL door de toneelgroep in de kleine zaal van de Vereeniging. In het clubblad van mei 1936 (blz 31) wordt de opvoering van VADERTJE LANGBEEN besproken; in clubblad juni 1937 (blz 48) IN ANDERMANS SCHOENEN. Op 7 mei 1938 werd MUGGEN OM EEN KAARS opgevoerd, in 1939 DE PRIVE SECRETARESSE, in 1940 DE PRIVE VERPLEEGSTER, in 1951 nogmaals IN ANDERMANS SCHOENEN en tot slot werd in 1952 ADRIAAN EN OLIVIER opgevoerd. 

SCHAKEN
Voor het eerst wordt in het clubblad van december1936 gemeld dat er op de vrijdagavond een schaakavond is in het clubhuis. In het clubblad maart 1937 (blz 9) is een verslag van de schaakclub te lezen en in het clubblad van februari 1939 (blz 150) wordt de stand van de competities schaken, dammen en tafeltennis vermeld. 

BILJARTEN
In het clubblad van januari 1939 wordt op blz 142 de stand van de competitie vermeld. 

ZANGKOORTJE
De eerste melding is te lezen in het clubblad van maart 1937 (blz 142). Verslagen zijn te lezen in de clubladen van juni 1937 (blz 46), oktober 1937 (blz 96) en januari 1939 (blz 137).

ZAALHOCKEY
Een interessant verhaal vind u hierover in het clubblad van februari 1937 (blz 153). Zie verder in dit hoofdstuk in het artikel over hockey.

LAWN TENNIS
In het clubblad van februari 1950 (blz 4) staat voor het eerst vermeld dat het in 1949 aan de leden van Hazenkamp de mogelijkheid wordt geboden om op de Goffertbanen te tennissen.  In het clubblad van maart 1951 is te lezen dat twee avonden en ook bijna twee morgens zijn volgeboekt met deelnemers. In het clubblad van maart 1953 (blz 14) staat een oproep voor deelname aan het tennistoernooi van Hemelvaartsdag 14 mei 1953. 

CLUBAVONDEN
Verder worden er vanaf 1939 –na het 10-jarig jubileum- actieve clubavonden in het clubhuis (Agnes Reinierstraat aan de Groenestraat) georganiseerd met een groot scala van activiteiten, soms ook op competitie-niveau.  Je kon sjoelen, bridgen, er werden lezingen gehouden, kon je deelnemen aan handenarbeid of pingpong. De activiteiten werden in verschillende zalen georganiseerd waaronder zaal Harmonie van de Schouwburg.  In de kleine zaal van de Vereeniging werden door de jaren heen feestavonden georganiseerd en zijn er Bonte Avonden en Revue’s ten tonele gebracht.