Vooraf…..

Om goed zicht te krijgen op wat er in 90 jaar Hazenkamp gebeurd is, is het doorbladeren van de clubbladen vanaf 1933 eigenlijk noodzakelijk. Dan ervaar je dat er nog meer was dan alleen sport.
Naast het ontstaan van sportafdelingen, die zich later aansloten bij landelijke- en regionale bonden, zijn er tal van niet-sport gebonden activiteiten ontstaan. Vaak lees je wel over de start van een nieuwe activiteit maar over het weer verdwijnen, daar lees je niets meer van terug. 

Hieronder een aantal voorbeelden. 

VOLKSDANSEN
Volksdansen is gestart in april 1932, zo staat te lezen in het clubblad 04-1933. Een reden voor het ontstaan was gelegen in het feit dat volksdansen een tegenhanger was van de –door sekse-  gescheiden sporten. Bij sport waren de dames en heren strikt gescheiden; volksdansen werd beoefend door jongens én meisjes. Er is ook een groep die zich speciaal het zwaarddansen (of Morris dance) beoefende. In de clubbladen 1933-09 en 1963-04 lees je er meer over inclusief een foto van de zwaarddansers. In 1951 is de activiteit waarschijnlijk gestopt.

TONEEL

In het clubblad van 1935-06 komt de toneelgroep met de opvoering van de voorstelling Joop ter Heul. In 1936-05 werd Vadertje Langbeen opgevoerd; in 1937-06 In andermans schoenen; 7 mei 1938 Muggen om een kaars; in 1939 De privé secretaresse; in 1940 de prive verpleegster; in 1951 nogmaals In andermans schoenen en tot slot, in 1952 werd Adriaan en Olivier opgevoerd. 

SCHAKEN
Voor het eerst wordt in het clubblad 1936-12 gemeld dat er op vrijdagavond een schaakavond is in het clubhuis. In het clubblad 1937-03 is een verslag van de schaakclub te lezen en in 1939-02 wordt de stand van de schaakcompetitie vermeld. 

BILJARTEN
In clubblad 1939-01 wordt de stand van de competitie vermeld. 

ZANGKOORTJE
De eerste melding is te lezen in clubblad 1937-03. Verslagen zijn te lezen in de clubladen 1937-06; 1937-10 en 1939-01.

ZAALHOCKEY
Clubblad 1937-02, zie ook hockey bij “overige sporten”

LAWN TENNIS
In het clubblad van 1950-02 staat voor het eerst vermeld dat het in 1949 aan de leden van Hazenkamp de mogelijkheid wordt geboden om op de Goffertbanen te tennissen.  In 1951-03 is een verslag over tennis te lezen, in 1953-03 is er een tennistoernooi. 

CLUBAVONDEN
Verder worden er vanaf 1939 –na het 10-jarig jubileum- actieve clubavonden in het clubhuis (Agnes Reinierstraat aan de Groenestraat) georganiseerd met een groot scala van activiteiten, soms ook op competitie-niveau.  Je kon sjoelen, bridgen, er werden lezingen gehouden, kon je deelnemen aan handenarbeid of pingpong. De activiteiten werden in verschillende zalen georganiseerd waaronder zaal Harmonie van de Schouwburg.  In de kleine zaal van de Vereeniging werden door de jaren heen feestavonden georganiseerd en zijn er Bonte Avonden en Revue’s ten tonele gebracht.