Wandelen 1930-1972


In het jaarverslag van 1930 werd voor het eerst melding gemaakt dat leden van De Hazenkamp deelnamen aan de vier- daagse afstandmarsen. Er werden ook ééndaagse-marsen georganiseerd.
Gezamenlijke training gaf saamhorigheid aan de groep maar van een echte afdeling met leiding -zoals bij korfbal, voetbal, hockey en atletiek- was geen sprake.

1938 promotie Willemsweg


In de clubbladen van 1938 was een sporadisch wandelverslag te lezen.
Met uitzondering van de jaren 1940 en1941 was deelname aan de Vierdaagse een jaarlijks evenement. In 1954 was er wat meer activiteit door de vermelding dat er 38 wandelleden deelnamen. Jaarlijks werd de Hazenkampafdeling met vlagvertoon en muziek van Jubal Harmonie binnen gehaald. In 1956 namen liefst 48 juniores deel.
Tot dat in 1964 een noodkreet klonk om meer wandelaars te vinden. Die noodkreet bleek de aanzet tot een langzame leegloop, die enige jaren later het een einde van de afdeling betekende.
Ter herinnering kan opgemerkt worden dat De Hazenkamp in 1956 naast de afdeling gymnastiek liefst 11 onderafdelingen kende dus een echte omni-vereniging was.